FEMCITIES 2017 – ŽENSKA PRAVA, RELIGIJA I IZBJEGLIŠTVO


Srijeda, 26 Srpanj 2017

Konferencija o ženskim pravima 6. i 7. rujna u Beču

U bečkoj će se gradskoj vijećnici 6. i 7. rujna održati konferencija pod nazivom „FemCities 2017“ pod krovnom temom „Ženska prava, religija i izbjeglištvo – europski gradovi između kulture dobrodošlice i odbacivanja“.

Glavna pitanja kojima će se tijekom dvodnevne konferencije baviti politički predstavnici glavnih gradova Europe, borci za ženska prava te stručnjaci ženska su prava u kontekstu izbjegličke krize, pozicije koje zauzimaju stručnjaci, ravnopravnost i problemi s kojima se žene još uvijek suočavaju na tržištu rada.

U okviru programa predviđene su radionice i panel rasprave na kojima će između ostalog govoriti i o mogućnostima projektnog financiranja iz fondova Europske unije. Razmatrat će se pitanje postoji li u pojedinačnim pitanjima relevantno znanje za razvoj odgovarajućih programa te kakve su mogućnosti djelovanja gradskih uprava.

Na konferenciji će se osim toga predstaviti aktualne teme i razvoj unutar Europe te postaviti strategije budućeg djelovanja.

Ženskom mrežom gradova „FemCities“, koja ove godine slavi 20 godina postojanja, koordinira Ured za ženska pitanja Grada Beča.

Srpanj 2017.