INTERVJU POVODOM DANA GRADA SLATINE: DENIS OSTROŠIĆ - GRADONAČELNIK ZNAO SAM DA ĆE BITI VRLO DINAMIČNO I PUNO IZAZOVA.


Srijeda, 30 Kolovoz 2017

MANIFESTACIJA DANA GRADA SLATINA ĆE TRAJATI 15 DANA TIJEKOM KOJIH ĆE BITI VRLO MNOGO DOGAĐANJA NAMIJENJENIH SVIM UZRASTIMA

Već dugo, kao i većina građana, nisam zadovoljan kvalitetom življenja u našem gradu. Loša gospodarska situacija, slaba i nedomišljena turistička ponuda i nepostojanje strategije razvoja turizma te nedovoljna učinkovitost razvojnih agencija i inertnost gradske uprave ponukali su me da se kandidiram, a građani su na moju želju i želju moga tima za promjenama vrlo pozitivno odreagirali i dali nam povjerenje. Znao sam da će biti vrlo dinamično i puno izazova. Posao gradonačelnika, po mnogo čemu sličan pozivu učitelja, mora se živjeti, moraš mu se potpuno posvetiti.

Financijsko stanje Grada Slatine je zadovoljavajuće, Grad je likvidan i solventan. Ukupno stanje na računima i blagajni na dan preuzimanja dužnosti iznosilo je 3,3 milijuna kuna, no bitno je istaknuti kako se čak oko 2,8 milijuna kuna od toga iznosa odnosi na namjenska kreditna sredstva dobivena od poslovne banke još 2008. godine, a i danas neiskorištena. Budući da se od prvotne namjene većeg dijela tih sredstava odustalo još za vrijeme mog prethodnika, razmatramo mogućnosti kako na najbolji način iskoristiti zatečena namjenska sredstva, jer ovako godinama stoje „zamrznuta“ na računu, a Grad za iste plaća kamate banci. 

Iako je u prethodnoj godini ostvaren višak u proračunu, u 2017. godinu prenesen je manjak prihoda i primitaka iz ranijih godina u iznosu od 2,8 milijuna kuna, tako da nam je cilj do kraja godine u cijelosti pokriti preneseni manjak i godinu završiti u suficitu. Budući da višak tekućeg razdoblja za period od 1. 1. do 21. 8. 2017. iznosi 3,8 milijuna, ostvarenje tog cilja je izgledno. Važno je još napomenuti da smo zatekli značajan iznos dospjelih potraživanja, naplativih i nenaplativih te ćemo posebnu pozornost usmjeriti na poboljšanje naplate gradskih potraživanja, što je u prethodnim godinama bilo zanemareno. Moram podvući činjenicu da je u proteklom periodu bilo neplaniranih opterećenja proračuna kao što su npr. troškovi drugog kruga izbora, a dio kojih tek treba doći na naplatu.

Uključiti nove, mlade i energične ljude

Zadnjih godinu dana definitivno su obilježili odlasci naših sugrađana trbuhom za kruhom u inozemstvo te rezultati izbora, odluka građana da se razvoj grada promišlja drugačije i u njega puno više uključe novi, mladi i energični ljudi, a prva prilika za dokazivanje je obilježavanje Dana grada. Manifestacija će trajati 15 dana tijekom kojih će biti vrlo mnogo događanja namijenjenih svim uzrastima. Aktualne informacije o zbivanjima svakodnevno možete slušati  putem Radio Slatine i pronaći ih na internetskim stranicama Grada, Slatinskog informativnog centra i Turističke zajednice grada Slatine. 

Konkretno o prvim poduzetim koracima: krenuli smo u promjenu načina vođenja grada tako što su uvedeni „Dani otvorenih vrata“. U razdoblju od 8. lipnja do 21. kolovoza primio sam 70-tak građana i 15 predsjednika mjesnih odbora. Redoviti dvosatni termin je svake druge srijede, no zapravo su susreti svakodnevni i dobar dio dana provedem s ljudima razgovarajući o problemima koji ih muče. Neki od njih nisu riješeni godinama. Dio je uz malo dobre volje rješiv, no dio, nažalost, nije u mojoj nadležnosti. Za ostvarenje ostalih  treba nam nešto više novca u gradskoj blagajni.  Osim s građanima pojedinačno, uveli smo komunikaciju s mjesnim odborima i udrugama kojih je u gradu mnogo, a neke od njih su već godinama vrlo aktivne. S obzirom na ostavku direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Slatine u Uredu gradonačelnika obavljane su zadaće i iz tog djelokruga rada sve do nedavnog izbora nove direktorice.

Bili smo aktivni...

Pripremljene su i održane tri sjednice Gradskog vijeća, od čega je prva bila konstituirajuća, na kojima je donesen određen broj općih i drugih akata. Za državne praznike Dan državnosti i Dan domovinske zahvalnosti organizirane su protokolarne aktivnosti polaganja vijenaca i paljenje lampiona na spomenik poginulim braniteljima iz Domovinskog rata te kod Križa mučenika na gradskom groblju. U navedenom razdoblju je zaprimljeno 235 zahtjeva za sufinanciranje školskih udžbenika, 34 zahtjeva za sufinanciranje troškova stanovanja po kojima su izdana 23 rješenja, 15 zahtjeva za opremu novorođenog djeteta te izdana 3 rješenja te 13 zahtjeva i 13 rješenja  za jednokratnu novčanu pomoć. Obračunate su i proknjižene stipendije za 8 studenata. Paralelno je pripreman program za obilježavanje Dana Grada Slatine gdje veći dio poslova i obveza odrađuju djelatnici Ureda gradonačelnika. S cjelokupnom organizacijom priprema koordinira Organizacijski odbor za obilježavanje Dana Grada koji je do sada održao četiri sastanka. Proveden je i postupak dodjele novčanih sredstava i potpisivanje ugovora sa svim udrugama i sportskim klubovima koji su nositelji manifestacija vezanih uz Program obilježavanja Dana Grada. Objavljen je i Natječaj i proveden postupak za pripremu odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Slatine koje će biti dodijeljene 31. kolovoza na svečanoj sjednici Gradskog vijeća. Dobit ćemo novog počasnog građanina Grada, a potom ćemo zaslužnima uručiti tri Zlatne plakete, sedam Srebrnih i dvanaest Zahvalnica Grada Slatine.

Sve obavljene poslove i one koji su u tijeku iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Grada Slatine nemoguće je svesti u samo par rečenica. Izdvojio bih sljedeće:

- dovršeni su radovi na opremanju nedostajućom javnom rasvjetom još dviju ulica  u Poduzetničkoj zoni „Turbina 1“,

- organizirano je iscrtavanje horizontalne signalizacije na javnim parkiralištima (pod naplatom i bez naplate), a iscrtavanje horizontalne signalizacije  na nerazvrstanim cestama započelo je 25. kolovoza iscrtavanjem pješačkih prijelaza u Potočanima,

- dovršeni su radovi na rekonstrukciji nogostupa u početnom dijelu Ulice Potočani, a izvršeni su i dodatni radovi proširenja kolnika do vanjskog rubnjaka nogostupa, 

- dovršeni su radovi na izgradnji nogostupa u Ulici Matije Gupca u Slatini,

- dovršeni su radovi na rekonstrukciji ceste u Sunčanoj ulici i sanaciji ulaznog dijela Vinogradske ulice,

- započeli su i traju radovi na rekonstrukciji ceste u odvojku Strossmayerove ulice;

asfaltiranje ceste i parkirališta treba biti gotovo do 1. rujna;

Izvršene su i sve programske pripreme za porez na nekretnine i ustrojavanje evidencije o nekretninama. S obzirom na to da su sve jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, tijekom mjeseca srpnja priređene su upute i obrasci za prijavu stambenih i poslovnih prostora te neizgrađenog građevinskog zemljišta. Uz uplatnice za komunalnu naknadu, distribuirano je  5000 poziva vlasnicima stambenih prostora, te putem pošte 500 poziva vlasnicima poslovnih prostora da dostave podatke o neto površinama te starosti i stanju građevina. Do sada je zaprimljeno oko 450 prijava građana, koji i sada, nakon privremene odgode uvođenja poreza, svakodnevno dolaze u Gradsku upravu za pomoć u popunjavanju obrazaca, te 20 prijava putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Oni koji to žele moći će dobiti upute o popunjavanju obrazaca i na sajmu „Kako su radili naši stari“ u nedjelju 3. rujna.

Pripremljeni projekti

Od pripremljenih projekata za izgradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture i zgrada u vlasništvu Grada izdvajam sljedeće: 

- izrađen je glavni projekt za izgradnju javne rasvjete na Šetalištu Julija Burgera,

- u tijeku je projektiranje rekonstrukcije ceste, javnih površina, oborinske odvodnje i ulične rasvjete u Ulici bana Jelačića,

- u tijeku je projektiranje rekonstrukcije spojne nerazvrstane ceste između Ulice sv. Marka Križevčanina i Ulice braće Radić,

- priprema se tehnička dokumentacija za prijavu na Ministarstvo gospodarstva za sufinanciranje izgradnje prometnica i javne rasvjete u istočnom i zapadnom dijelu Poduzetničke zone Turbina 2, potom su u pripremi još dvije prijave na druge adrese vezane uz izradu glavnog projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta u Slatini i za energetsku obnovu mjesnog doma u Novom Senkovcu te su izdani posebni uvjeti gradnje i potvrde glavnih projekata investitorima na području Grada.

Slatina je, bez obzira na lošu ekonomsku situaciju, grad s razvijenim i jakim civilnim društvom, vrlo aktivnim volonterima i kreativnim individualcima, i njihove napore trebamo podržavati, pohvaliti i cijeniti. Započeli smo i s pojačanom komunikacijom i obilascima naših poduzetnika u njihovim tvrtkama, obrtima i OPG-ima, reorganizacijom i jačanjem razvojne agencije, pripremama za reorganizaciju gradske uprave i trgovačkih društava, definiranjem glavnih ciljeva gospodarskog oporavka grada te se svakodnevno radi na učinkovitijoj povezanosti gradskih stručnih službi, vijećnika i građana. Komuniciramo s ljudima koji su zbog posla napustili naš grad i promišljamo kako ih vratiti. Radimo na pretpostavkama koje će omogućiti pripremu i izvršenje programskih obećanja danih tijekom izbora (stipendije, cijene vrtića, rodiljne naknade…).

„Moje“ prve mjesece na dužnosti gradonačelnika su, nažalost, obilježile dvije elementarne nepogode: tuča i suša! Elementarna nepogoda uzrokovana tučom za područje Grada Slatine  proglašena je 26. 7. , a rok za prijavu štete je bio 1. 8.  Moguće je bilo prijaviti štetu na poljoprivrednim kulturama, stoci, objektima, infrastrukturi, vozilima, poljoprivrednim strojevima i opremi. Do krajnjeg roka za prijavu  zaprimljeno je ukupno 877 prijava, od čega oko 400 za štetu u poljoprivredi, oko 400 za štetu na vozilima te oko 100 za štetu na objektima i opremi. Prva procjena štete iznosi 17.000.000,00 kn.  Druga elementarna nepogoda za sušu, za područje Grada Slatine proglašena je 10.8., a rok za prijavu štete je bio 18.8. Moguće je bilo prijaviti štetu na poljoprivrednim kulturama. Do krajnjeg roka za prijavu je zaprimljeno 224 prijave. Prva procjena štete iznosi 15.000.000,00 kn. U tijeku su obrade prijava i procjene štete.

Najvažnija je bolja svakodnevna komunikacija

Suradnja sa županijskim tijelima je više nego zadovoljavajuća u svim segmentima. Vjerujem da su i u županiji prepoznali naš trud i volju za napretkom i razvojem i poanta je da se samo mora raditi i zajedno težiti boljem i biti neprestano u punoj brzini. 

U proteklom vremenskom razdoblju održano je više radnih sastanaka sa investitorima i poslovnim partnerima. Na kogeneracijskom postrojenju čiji je nositelj tvrtka Energy 9, na lokaciji poduzetničke zone Trnovača, snage  5MW  prijavljen je početak građevinskih radovi koje izvodi Đuro Đaković TEP d.o.o. Kogeneracijsko postrojenje na Turbini 1, snage  2,96 MW,  s radovima započinje tijekom rujna, a bioplinsko postrojenje u vlasništvu društva Biointegra d.o.o. snage  2MW,  s redovnim radom započelo je u svibnju  kada su  krenuli radovi i na drugom bioplinskom postrojenju snage 1MW u vlasništvu društva Bioplin proizvodnja. Očekuje se i nastavak investiranja  u proizvodne kapacitete koji će kao energent koristiti toplinu, nusproizvod u proizvodnji električne energije, a koja  će po cijeni biti daleko niža od cijene plina, što će omogućiti konkurentnost proizvodnje koja koristi ovu vrstu energenta. Treba dodati da nam  je nedavno gospodin Zvonimir Sedlić, novi vlasnik Agro Logistike d.o.o. (bivša Farma Senkovac),  predstavio plan svojih ulaganja u ratarsku i stočarsku proizvodnju. Potom je 23. kolovoza u Gradskoj upravi održan i  prvi radni sastanak s gradonačelnikom Szentlorinca Peterom Koltaijem i njegovim suradnicima tijekom kojeg se vrlo konstruktivno  analizirala  dosadašnja  suradnja i njen nastavak kroz  konkretne  projekte i aktivnosti  s kojima ćemo započeti već od  rujna  2017. godine.

Puno očekujemo i od Gradske razvojne agencije Slatina koju smo ojačali, a povećanje kapaciteta ima za cilj i širenje područja djelovanja GRAS-a i na područje poljoprivrede tako da očekujemo i veći broj prijava projekata na mjere ruralnog razvoja. Gradska agencija trenutačno priprema i provodi više projekata, no izdvojio bih provedbu osam projekata poduzetnicima koji su dobili Odluku o financiranju za svoje projektne prijave prijavljene na javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Riječ je o bespovratnim sredstvima u iznosu od 1.147.803,82 kn, a svaki poduzetnik će, temeljem ovog ulaganja, otvoriti po jedno radno mjesto. Ukupna vrijednost pripremanih projekata od početka lipnja do danas iznosi 2.870.555,47 kn, a odnose se na natječaje iz Europskog socijalnog fonda, Mjera ruralnog razvoja, te natječaja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Od bitnijih stvari istaknuo bih još i očiglednu želju i volju građana grada i prigradskih naselja za boljom svakodnevnom komunikacijom i uključivanjem u cjelokupan proces pokretanja gospodarstva i podizanja životnog standarda te početak intenzivnijeg brendiranja slatinskih tradicijskih vrijednosti, a jedna od njih je svakako i pjenušac po kojem bi Slatina trebala postati prepoznatljiva na turističkoj i vinskoj karti Hrvatske kao grad prvog hrvatskog pjenušca.

Nadam se da će svatko za sebe  u brojnim programima pripremljenim prigodom 720. obljetnice prvog pisanog spomena imena Slatine pronaći svoje mjesto, sudjelovati i uživati u najvećoj godišnjoj manifestaciji grada Slatine koja vam ovom prilikom nudi pregršt zabavnih, kulturnih, sportskih, glazbenih, tradicijskih i gastronomskih sadržaja. Svim građanima Slatine i prigradskih naselja čestitam Dan Grada i poručujem da zajedno možemo postići puno jer nam je svima Slatina u srcu!

Pripremio: Vladimir Mihajlović

Kolovoz 2017.