U BEČU SE PRONAĐENE STVARI MOGU UBACITI U SPECIJALNE IZGUBLJENO-NAĐENO KUTIJE


Petak, 04 Kolovoz 2017

2016. u Beču pronađeno 76.000 izgubljenih stvari

U Beču se sve nađene stvari u pravilu moraju vratiti vlasnicima tj. predati odgovarajućim službama. Pored uobičajenih nalaznih ureda, gdje se odnose nađene stvari veće vrijednosti poput dokumenata, novčanika, mobitela, fotoaparata i sl., u Beču postoje i specijalne kutije u koje se anonimno mogu ubaciti pronađene stvari manje vrijednosti ako što su kišobrani, igračke, odjevni predmet itd. 

Riječ je zapravo o posebnim metalnim kontejnerima koji se nalaze na čak 100 lokacija diljem grada. Osim kutija koje se nalaze unutar reciklažnih dvorišta sve ostale građanima stoje na raspolaganju od 0-24 sata, a o njihovom održavaju i pražnjenju brine se bečka komunalna služba za čistoću. 

Sve su kutije, kao i sami nalazni uredi ucrtane u interaktivnu kartu grada, a pomoću aplikacije službe za čistoću lokacije kutija i radna vremena ureda vrlo su brzo dostupne i pomoću mobilnih telefona.

Copyright: Pressefoto Votava

Kolovoz 2017.