CROATIAKONTROLA VUKOVAR POVUKLA SREDSTVA IZ EU FONDOVA


Četvrtak, 07 Rujan 2017

CROATIAKONTROLA VUKOVAR d.o.o. pridružila se skupini hrvatskih poduzeća kojima su dodijeljena sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Tako će njezin projekt pod nazivom „Proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice ulaganjem u nabavu mjernih uređaja i opreme“, vrijednosti 1.986.500,00 kn većinski sufinancirati Europski fond za regionalni razvoj (1.589.200,00 kn ), dok će 604.150,00 kn Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dodijeliti u obliku bespovratnih sredstava.


Predmetni projekt odnosi se na ulaganje u instrument za brzu analizu žitarica i brašna, farinograf s osnovnim i korelacijskim programima, ekstenzograf- E s osnovnim i korelacijskim programom, amilograf-E s osnovnim i korelacijskim programima i u preciznu vagu za brašno i tijesto.


Ulaganjem u predmetni projekt, poduzeće će unaprijediti pružanje usluge kontrole kvalitete te će uvesti novi tip usluge - utvrđivanje reoloških svojstava brašna, što će posljedično utjecati na konkurentnost poduzeća, s obzirom da se radi o usko specijaliziranoj usluzi. Sve navedeno će se manifestirati u rastu broja zaposlenika, poslovnih prihoda i izvoza usluga.

Croatiakontrola Vukovar osnovana je 2008. godine. Poduzeće obavlja kontrolu tereta na području Vukovara i istočne Slavonije, riječnim lukama te kontrolu objekata. Uz to, poduzeće obavlja brze testove na terenu (brzi test na mikotoksine i GMO), pruža savjetodavne usluge o potrebnim ispitivanjima hrane, hrane za životinje, ekoloških proizvoda i tla u skladu s uredbama EU-a, uz stručno uzorkovanje i organizaciju dostave uzorka u laboratorij Croatiakontrole Zagreb. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća „CROATIAKONTROLA VUKOVAR d.o.o.


Rujan 2017.