ADSense_02


JADRANKA PRIMORAC, NOVA PREDSJEDNICA HUP- UDRUGE PRIVATNIH POLIKLINIKA, BOLNICA, LJEČILIŠTA I USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB  


Nedjelja, 03 Prosinac 2017

Na skupštini u  Hrvatskoj udruzi poslodavaca ( HUP)  je za novu predsjednicu HUP- Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb  izabrana gđa. Jadranka Primorac, dipl. oec., članica Uprave Specijalne bolnice Sv. Katarina na mandat od 4 godine. 

Izabrani su i novi dopredsjednicim te članovi izvršnog odbora: Prof. dr. Nikica Gabrić, Prof. dr Nikola Čičak, Nataša Rubeša, dip. oec (dopredsjednici), te Ognjen Bagatin,dipl. oec, Zoran Knežević, dipl iur, dr. Miroslav Kinčl, dr. Ivanka Trstenjak Rajković te dr. Bojan Jernej, članovi izvršnog odbora.

Tom prilikom  gđa. Primorac je izjavila: “Zahvaljujem se na iskazanom povjerenju. Od svog angažmana u Udruzi želim vidjeti rezultate za sve poslodavce u privatnom zdravstvenom sektoru i to me jedino motivira  na vlastiti aktivniji angažman. Spremna sam svojim radom doprinijeti u aktivnostima koje će za cilj  imati promjenu percepcije privatne zdravstvene inicijative u javnosti, razvoj Hrvatske kao destinacije medicinskog turizma te veću uključenost privatnih zdravstvenih ustanova  u ukupni sustav zdravstva Republike Hrvatske, kroz suradnju sa državnim i privatnim osiguravateljima. 

Moramo se pokrenuti želimo li promjene u sustavu zdravstva, a na dobrobit naših pacijenata Pozivam sve vlasnike privatnih zdravstvenih ustanova u RH, koji nisu još uvijek članovi, da se učlane u našu Udrugu te se aktivnije uključe u njen rad kako bi   dali  svoj doprinos. S obzirom na različite djelatnosti unutar same Udruge, specifičnosti i problematiku,  želim ukazati da je doprinos svakog od vas ključan. Otvorena sam za sve vaše  prijedloge i inicijative. Pojedinac može puno, ali zajedno možemo puno vise. Vjerujem da znanjem, sposobnošću, odlučnošću i vizijom  članova Udruge hrvatski zdravstveni sustav možemo afirmirati u zemlji i inozemstvu. Suradnja s institucijama i privatnim poslodavcima u zdravstvu na tržištu Europske unije zadatak je sviju nas.”

Prosinac 2017.

 

ADSense_04