ADSense_02


POSLOVATI KROZ OBRT ILI PODUZEĆE?


Subota, 07 Srpanj 2018

*Poslovanje kroz obrt je predstavljanje kao fizička osoba. Pravna tvorevina d.o.o. i j.d.o.o. nije postojala dok ju vi niste pokrenuli, a nakon toga je zasebna pravna osoba *Važno je znati dobro procijeniti što je za vašu nakanu i u vašoj konkretnoj situaciji najbolje izabrati

U ranijim tekstovima sam pisala o iznosima davanja koja svi oblici poduzetništva trebaju podmirivati. Međutim, to ne bi trebao biti jedini kriterij po kome ćete odlučiti kroz koji ćete pravni oblik ostvariti svoje poduzetničke ideje. Stoga danas nešto više informacija o obrtu i poduzeću.

Obrt

Poslovanje kroz obrt je predstavljanje kao fizička osoba: od nekog datuma vi ćete nadležnom uredu za gospodarstvo dokazati da udovoljavate stručnim i tehničkim uvjetima za obavljanje nekih djelatnosti, te ćete po dobivanju njihovog rješenja postati obrtnik. Koji su uvjeti koje morate ispunjavati ovisi o djelatnosti koju ste izabrali, a ne zaboravite da nema ograničenja u broju djelatnosti. Moguće je čak da upišete i neke za koje su potrebni posebni uvjeti, ali njima se nećete moći početi baviti dok te uvjete ne zadovoljite. To se zove upis bez početka rada. U tom ćete razdoblju moći pripremati svoj posao, opremati prostor, nabavljati opremu, materijal i sl., ali ne i isporučivati robu ili usluge. U tom razdoblju nećete biti obvezni niti plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Međutim, ukoliko za najdulje jednu godinu ne ispunite i dokažete posebne uvjete, vaš će obrt biti brisan iz registra. Dok poslujete, bit ćete oporezovani u skladu s odredbama poreza na dohodak, dohodak od obrta zbrajat će se sa svim ostalim vašim dohotcima, a porez ćete plaćati po progresivnim stopama (24% i 36%) , i to tek na iznos iznad priznatog godišnjeg iznosa osobnog odbitka, eventualno uvećanog i za uzdržavanu djecu i članove obitelji. Obrtnicima je dostupno i paušalno oporezivanje, u kojem slučaju plaćate i manje doprinose, te ne morate voditi sve poslovne knjige već samo knjigu prometa. Kad poželite, obrt ćete zatvoriti jednim zahtjevom u jednom danu.

Poduzeće

Poduzeće d.o.o. i jednostavni d.o.o. ćete krenuti osnovati u bilo koji javnobilježnički ured. Takvo poduzeće je, dakle, pravna tvorevina koja nije postojala dok ju vi niste pokrenuli, a nakon toga je zasebna pravna osoba. Stoga je njegova pozicija na tržištu različita od vaše osobne. Bit će zasebno i oporezovano, a vama će iz tog poduzeća pripadati zarada, koju zovemo dobitak (ako je ima, naravno; i nakon oporezivanja). Pripadat će vam i plaća - ako se u tom poduzeću zaposlite. Ta plaća može biti najmanje u visini koju je odredila država, ili veća - samo nebo je granica! No, uvijek ćete istovremeno s plaćom na cijeli njezin iznos trebati platiti i doprinose i poreze. I poduzeće može imati neograničen broj djelatnosti, ali vas kod njegovog osnivanja za većinu neće tražiti da dokažete uvjete za njihovo obavljanje. To će vas eventualno snaći kasnije.

Za j.d.o.o. ćete prilikom osnivanja morati osigurati najmanje 10 kn temeljnog kapitala, a uz vas, takvo poduzeće može suosnivati još dvoje ljudi. Samo jedna osoba može u j.d.o.o. biti nositelj prava i obveza, tj. biti njegov direktor.

Za d.o.o. je potrebno minimalno 20.000 kn temeljnog kapitala i nema ograničenja u pogledu broja osnivača i direktora. Poduzeće će biti oporezivano po propisima o porezu na dobitak. Stopa je uvijek 12% ili 18% (za prihode veće od 3 milijuna kuna), ali se oporezuje cijela dobit jer tu ne postoje osobni odbici. U trenutku isplate dobiti fizičkoj osobi plaća se 12% još poreza iz dobiti. Poduzeće ne može biti paušalno oporezovano, a zatvara se kroz postupak likvidacije na Trgovačkom sudu.

Troškovi osnivanja

Što se tiče samih troškova osnivanja, oni su za obrt 300-tinjak kuna, za j.d.o.o. 710 kn, a za d.o.o. oko 3.300 kn. Važno je znati dobro procijeniti što je za vašu nakanu i u vašoj konkretnoj situaciji najbolje izabrati. Naime, postoji još niz okolnosti koje ne stanu u jedan ovakav tekst. Pratite naredne, ili mi se obratite da vas savjetujem temeljem svog znanja i iskustva.

Sretno!

Zorana Mavričić-Korošec

Izvor: Časopis Poduzetnik

Srpanj 2018.

 

ADSense_04