ADSense_02


Ukalkulirajte i mogući loš scenarij svog poduzetništva


Četvrtak, 03 Siječanj 2019

*Činjenice o oporezivanju ili bolje rečeno njihovo nepoznavanje od strane poduzetnika i nedovoljna komunikacija s knjigovođama, koštala je imetka nemali broj poduzetnika *Čitatelje ove rubrike pozivam da ne čine istu grešku

Mnogo je tužnih priča o tome bilo ispričano na marginama dnevnog tiska, a vama neka posluže kao podsjetnik i kao prilika da naučite na tuđim pogreškama.
Zanimljivo je kako je ova tema „tablica množenja“ u knjigovodstvenoj struci, znanje koje se ubraja u ona primarna, s kojima radimo svaki dan. Stoga dolazim do zaključka kako su vjerojatno ti poduzetnici odbacili svoje knjigovođe kao „nepotreban trošak“ kod pojave prvih poteškoća u poslovanju.
Otkako sam, prije desetak godina počela konzultirati male poduzetnike, kao papiga ponavljam da je kod pokretanja poduzetništva potrebno razmotriti i njegovo zatvaranje. Nemali broj klijenata me ne shvaća ozbiljno jer je u njima na početku jak nagon da krenu u taj novi pothvat koji su isplanirali. Nažalost, nisam jednom bila u prilici kazati: “rekla sam Vam!”

U čemu je stvar?
Kao jednu od primarnih prednosti obrta, mnogi će navesti upravo činjenicu da PDV i porez na dohodak (rezultat poslovanja) plaćaju tek na iznose naplaćenih potraživanja.
Da pojasnim, ako ste obrtnik i isporučili ste 100.000 kn, od čega ste naplatili tek 60.000 kn - PDV ćete platiti tek na tih 60.000 kn. Također, u primitke će ući tek tih 60.000 kn, sučelit će im se plaćeni izdaci u istom poreznom razdoblju i na razliku će se obračunati porez na dohodak. Srećom za tog obrtnika, onih 40.000 kn koje nije uspio naplatiti do trenutka zaključivanja obračuna neće ga porezno opteretiti!

Slijedi, već predosjećate, onaj famozni – ali...
Sasvim je izvjesno da bi taj obrtnik mogao procijeniti da njegovo poslovanje u uvjetima takve naplate više nema smisla i zatvorio bi svoj obrt ili, službenim rječnikom, brisao ga iz registra obrta.
Dapače, za razliku od vlasnika poduzeća, koji bi svoje poduzeće zatvarao u postupku koji traje 6 i više mjeseci (realnije: bliže godini dana) i košta do deset tisuća kuna, ovaj bi obrtnik svoj obrt sretno zatvorio u jedan dan, za cijenu od oko 200 kuna.
Porezno pravilo nalaže da se s danom zatvaranja obrta svi njegovi primljeni računi imaju knjižiti u izdatke, a svi njegovi izdani računi u primitke. I obveza PDV-a se utvrđuje na isti dan, kao da su sva potraživanja naplaćena te se u propisanom roku mora uplatiti u proračun.
Posljedično, u poreznoj prijavi za razdoblje u kojem je obrt zatvoren, takav će obrtnik imati u primicima sve one nenaplaćene račune, zbog kojih je i zatvorio svoj obrt. K tome, i vrijednost njegove dugotrajne imovine (npr. veliki strojevi, vozila i sl.) imaju se knjižiti u primitke po njihovoj tržišnoj vrijednosti. Veliki primici obično znače i velike poreze na dohodak u veljači sljedeće godine... Slijede ovrhe nad novčanim sredstvima, nad pokretninama, pa nad nekretninama…
Poduzeća svoje porezne obveze utvrđuju prema izdanim računima, bez obzira na njihovu naplatu, što, naravno, predstavlja poteškoću u uvjetima nelikvidnosti.
Kao i sve ostalo, i ova dva oblika poduzetništva imaju svaki svoje prednosti i nedostatke. Na vama je da ih budete svjesni i da mislite na njih dok poslujete.

Budite i ovoga svjesni
Kad već pričamo o razlikama, zgodno je dotaknuti se i sasvim druge teme, a to je plaćanje doprinosa za obrtnike koji su istovremeno negdje zaposleni, što je dopušteno, naravno. Takav obrtnik neće plaćati onaj mjesečni iznos od 1.940 kn za svoje doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ali će na ukupno utvrđeni dohodak svojeg obrta (razlika između primitaka i izdataka) platiti 17,5% u veljači naredne godine.
Je li to bolje ili nije, ovisi, naravno, o visini dohotka koji je ostvario. Važno je da je toga svjestan kad pokreće takav oblik poslovanja.
S druge strane, zatvaranje poduzeća - osim što traje i puno košta, od početka 2019. donosi još jednu otegotnu okolnost: na likvidatore se primjenjuju ista nova pravila u vezi plaćanja doprinosa, kao i na direktore. Stoga će oni za koje poduzeće ne plati doprinose od gotovo 24.000 kn godišnje - sami plaćati sve ili nedostajuću razliku, temeljem rješenja Porezne uprave po isteku godine.

Samo vaša briga
Vrlo je važno da, kao poduzetnik/ca, shvatite da nitko nije obavezan brinuti o uspjehu vašeg poslovanja. Nitko osim vas! Zato, radite na svojoj informiranosti i izbjegnite pogreške koje se mogu izbjeći.
Sretno!


© Zorana Mavričić-Korošec
Siječanj 2019.
Izvor: Časopis Poduzetnik

ADSense_04