ADSense_02


Upravljanje odnosima s dobavljačima


Srijeda, 09 Siječanj 2019

*Kraj godine je period sumiranja ostvarenih rezultata, analiza realiziranih ciljeva, što smo mogli bolje i što i kako planirati za iduću godinu *U području nabave jedan od važnih parametara su svakako pregovori s našim dobavljačima

Za pregovore s dobavljačima potrebno se dobro pripremiti i za to su najvažniji sljedeći parametri:

-Analiza ostvarenih prometa po robnim grupama s dobavljačem

-Poštivanje traženih i dogovorenih rokova isporuke

-Fleksibilnost kod izvanrednih situacija, povećane potražnje, rokova isporuke i sl.

-Poštivanje tražene kvalitete i brzo i adekvatno rješavanje eventualnih reklamacija.

Je li to dovoljno?

Tijekom jednog od niza edukativnih predavanja na temu nabave i upravljanja zalihama upoznala sam mladog kolegu koji je preuzeo vođenje nabave u proizvodnoj tvrtki srednje veličine. Jednu od svojih većih uspjeha naveo je kako je u novom radnom okruženju u samo par mjeseci uspio ostvariti pozamašan iznos ušteda kroz pregovore s dobavljačima. Naravno, to je odlično i direktor je bio vrlo zadovoljan novim zaposlenikom. Par mjeseci nakon našeg druženja, kolega me nazvao sa sljedećim izazovom koji je stavljen pred njega. Budući da je prethodne godine ostvario određenu uštedu, direktor to isto očekuje i iduće godine. No, on jednostavno ne vidi prostor jer su dobavljači pritisnuti sa cijenama što se polako odražava i na kvalitetu. Zna da sam spominjala da nabava nije samo puko pregovaranje.

Kako mogu pomoći?

Ovo je jedan od primjera gdje se poimanje nabave svodi na godišnje pregovaranje s dobavljačima, spuštanje cijene, dogovaranje rabata. Sve to u cilju ostvarenja ušteda. Naravno, uštede i upravljanje troškovima trebaju biti zadaća odjela nabave. No, današnja moderna nabava prepoznaje kategoriju upravljanja odnosima s dobavljačima (Supplier Relationship Management – SRM). Pri tome se dobavljač tretira kao partner, a odnos se temelji na dugoročnosti i obostranom razumijevanju. Poduzeća postaju sve više svjesnija da suradnjom s dobavljačima mogu ostvariti određene prednosti koje u konačnici rezultiraju uštedama, a što je i želja svakog vlasnika odnosno direktora. No, nije svaki dobavljač pogodan za stvaranje partnerskog odnosa. Prvi korak je svakako segmentacija dobavljača kojima poduzeće definira svoje strateške dobavljače, odnosno buduće partnere. Neposredno vezano uz uspostavljanje odnosa s dobavljačima je i definiranje nabavnih kategorija. Svakako ne treba zanemariti i upravljanje rizicima koji se javljaju u nabavi i radu s dobavljačima.

Upravljanje odnosima s dobavljačima – mit ili stvarnost?

Poznata konzultantska kuća PWC provela je studiju o važnosti implementacije SRM-a te kao tri najveća cilja ispitana poduzeća su navela:

1. mogućnost financiranja zajedničkih aktivnosti koja povećavaju konkurentsku prednost (razvoj proizvoda, proizvodnih procesa…) čime se ostvaruje pristup jedinstvenim znanjima, resursima, sposobnostima, talentu i idejama što je ključni segment ovog cilja,

2. smanjenje troškova – iako je to cilj i tradicionalnog poimanja nabave, osnovna razlika je u tome što su prednosti sada prepoznate i podijeljene zajedno s partnerom,

3. sigurnost dobave – zbog sve veće globalizacije lanaca dobave, sa sve jačom oscilacijom u potražnji i ponudi, stvara se sve veća nesigurnost, a partnerskim odnosom osigurava se sigurnost dobave.

Od kuda krenuti?

Vratimo se na kolegu s početka teksta. Početkom ove godine zajedno smo krenuli u implementaciju SRM-a, odnosno upravljanja odnosima s dobavljačima. Projekt smo nedavno završili. Budući da je poduzeće živi organizam koji djeluje na tržištima gdje su promjene česte, tijekom implementacije projekta prilagođavali smo se zahtjevima strategije poduzeća i situacijama u okruženju. Poduzeće ima kvalitetan ERP tako da nisu bila potrebna dodatna ulaganja u informatička rješenja već smo iskoristili sve prednosti i mogućnosti postojećeg programa. Rezultat je transformirana nabava s jasno definiranim nabavnim kategorijama, ključnim dobavljačima te kontrolom rizika u procesu nabave, odnosno nabava koja je u službi kupaca i ostalih procesa u poduzeću. Naravno da svi koji se bave nabavom znaju da posao ovime nije završen. Nakon određenih prilagodbi i transformacija naglasak je na akcijama i radnjama koje doprinose efikasnosti procesa te se ne troše resursi nepotrebno na aktivnosti kojima se ne postižu ciljevi.

Nabava je budući profit

Stoga ne treba ovaj proces prepustiti slučaju. Transformacija nabave, dobavljača i procesa postaju imperativ u ostvarenju ušteda pa i pregovaranje s dobavljačima dobiva jedan potpuno drugačiji oblik – dobavljači su naši partneri s kojima zajedno realiziramo uštede. 

Mr.sc. Nataša Cikač

Siječanj 2019.

Izvor: Časopis Poduzetnik, prosinac 2018./siječanj2019.

ADSense_04