ADSense_02


SMS detektor vlage i prekida


Utorak, 26 Svibanj 2009

*Detektor se koristi za nadzor stanja kod prijenosa toplinske energije*Ureðaj šalje poruku o mehaničkom oštećenju cijevi, prodoru vlage i nestanku struje*

ideje_det.jpgUreðaj je namijenjen za nadzor stanja predizoliranih cijevi koje se koriste kod prijenosa toplinske energije. Predizolirane cijevi u toplinskoj izolaciji imaju dvije žice koje se koriste za detekciju vlage u cijevima ili detekciju prekida žica u slučaju mehaničkog oštećenja cijevi. Do sada se, za nadzor stanja cijevi, koristio ...

stacionarni ureðaj, koji je svakodnevno trebalo obilaziti i kontrolirati. Kontrola je potrebna radi toga, što u koliko doðe do mehaničkog oštećenja cijevi ili prodora vlage u izolaciju, ta se vlaga vremenom proširuje u izolaciji, a pošto su cijevi i izolacija zajedno obloženi polietilenskim plaštem, vlaga ne izlazi van, već se proširuje u izolaciju. Ukoliko se na vrijeme ne reagira i odredi mjesto oštećenja, odnosno mjesto prodora vlage, dolazi do vlage u izolaciji koja nepovoljno utječe na toplinske gubitke u cjevovodu. Ako se kasno sanira mjesto kvara, vlaga koja je prisutna u dugačkom dijelu cjevovoda nameće potrebu promijene cjevovoda u cijelosti.
ideje_detekcija_vlage_i_prekida.jpgUreðaj je priključen na žice predizoliranih cijevi, i u slučaju vlage, odnosno prekida, kada je došlo do oštećenja cijevi, šalje SMS poruku da se desilo curenje ili prekid.
Ureðaj se priključuje na žice tako da se žice spoje na ureðaj na kojem je naznačeno mjesto za žice i cijev. Ukoliko doðe do prodora vlage u cijevima, otpor izmeðu cijevi i žice se smanji te ureðaj šalje SMS poruku o tom dogaðaju. U slučaju prekida žice, odnosno mehaničkog oštećenja cijevi, ureðaj takoðer šalje SMS poruku o tom dogaðaju. Ako doðe do nestanka struje, ureðaj takoðer šalje SMS poruku o nestanku struje punjenja baterije i dalje ostaje u funkciji, dok baterija ima dovoljan kapacitet za napajanje ureðaja.

Podaci o inovaciji
Naziv: SMS detektor vlage i prekida
Patentna prijava: P20060235A
Ime i prezime: Vladimir Lakić, dipl.ing.
Adresa: Osijek, Sjenjak 37
Mobitel: 098/980-7500


V.M.  ožujak 2009.

ADSense_04