ADSense_02


Rotirajući ureðaj za solarno grijanje


Srijeda, 17 Veljača 2010

*Osnovna prednost ove inovacije je u maksimalnoj i optimalnoj koncentraciji sunčevih zraka u žarištu reflektora *Cijena je oko 30-40% niža od postojećih ureðaja*

ideje_prosinac_09_2.jpgOsnovne konstrukcijske karakteristike ureðaja za solarno grijanje jesu:
- Rotirajući nosač paraboloidnog reflektorskog paketa – baterija,
- Paraboloidni reflektori koji kroz žižu (žarište) imaju ugraðenu bakarnu cijev kroz koju struji medij za prijenos toplinske energije sunca prema potrošačima, ...

- samopodešavajuća noseća konstrukcija koja usmjerava paraboloidne reflektore u optimalan položaj prema suncu,
- Cijeli sustav je tako konstruiran da je uvijek u optimalnom položaju u pravcu sunca s mogućnošću ponovnog vraćanja u početni položaj (istok),
- Nesmetano okretanje reflektorskog paketa u horizontalnoj ravnini, kao i cirkulacija hladnog i toplog medija u fleksibilnom cjevovodu, osigurana je specijalnim rotirajućim razvodnikom.
ideje_prosinac_09_1.jpgOsnovna prednost ove inovacije i razlika od postojećih izvedbi je u maksimalnoj i optimalnoj koncentraciji sunčevih zraka u žarištu reflektora tj. na cijev u kojoj je transportni medij za prijenos toplinske sunčeve energije. Na taj način vrši se maksimalna pretvorba svjetlosne energije sunca u toplinsku. Ureðaj može raditi na gravitacijski (otvoren) način ili prinudni (zatvoren) način s pumpom. Cijena je oko 30-40% niža od postojećih ureðaja na tržištu.
Reflektorski paketi – baterije mogu se dograðivati po visini do 2m, a po širini ovisno o namjeni i konfiguraciji terena 1,2 ili više komada. Paketi se mogu spajati redno ili paralelno. Temperature koje se mogu postići paraboloidnim reflektorima iznose 3000 K, a što ovisi o preciznosti izrade alata i materijala. Odlikuju se lakoćom u odnosu na pločaste „apsorbere“ kao i mnoge druge do sada proizvedene, a kapaciteti grijanja puno su veći.
Primjena im je raznolika i široka: grijanje bazena, sanitarne vode, predgrijavanje ili dogrijavanje kotlovske vode centralnog grijanja i dr.

V.M.  prosinac 2009.

Podaci o inovaciji:
Naziv: Rotirajući ureðaj za solarno grijanje
Patentna prijava broj: P20090508A
Inovatori: Ðuro i Željko Kenðelić
Borik 29, Belišće
Telefon: 031/664 726
e-mail: zeljko
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ADSense_04