ADSense_02


Elektro prskalica „ SEVERTECH - AGRONOMIC”


Utorak, 21 Rujan 2010

*Elektro prskalica "Severtech- Agronomic" je novi ureðaj razvijen u Hrvatskoj, korištenjem kredita  Poslovno- inovacijskog centra  "BICRO"*

prskalica_lipanj_1_10.jpgLeðna elektroprskalica SEVERTECH-AGRONOMIC je patentirana inovacija Pat. KPHR br.: 2000355. Inovacija je razvijena uz konzultacije razvojno istraživačkog tima i znanstvenih institucija sa ciljem pronalaženja odgovarajućih tehničko - tehnologijskih rješenja koja će olakšati rad u široj primjeni.

1. Zračno-tlačna elektroprskalica novi je ekološki ureðaj s patentiranim rješenjem.

2. Za pogon koristi niskonaponski elektrokompresor uz optimalno korištenje energije. Korištenjem elektropogona izuzeta je potreba za ljudskim radom kod ručno-tlačnih prskalica, što je komparativna prednost pred klasičnim leðnim prskalicama.

3. Prednosti elektroprskalice SEVERTECH-AGRONOMIC u odnosu na benzinsko-motorne leðne prskalice jesu: ne stvara buku, ima vrlo male vibracije, manja neto težina ureðaja, upravljanje i kontrola tlaka pomoću prekidača na ručnom ventilu.

ideje_lipanj_10_prskalica_3_new-1a.jpg4. Multifunkcionalna ručica omogućava:
- Pomoću elektroprekidača, sa žaruljicom koja pokazuje „uključenost u mirovanju”, uključivanje-isključivanje ureðaja iz automatskog režima pogona.
- Ručnu kontrolu tlaka u spremniku od 0,1 bar - 3,4 bar pomoću tlačno-regulacijskog tipkala.
- Očitanje vrijednosti tlaka u vrijednostima (bar/psi).
- Mogućnost korištenja zakočnog mehanizma na poluzi ručnog ventila kojim se propušta sredstvo za prskanje.
- Dopunsko filtriranje sredstava za prskanje prije dolaska na sapnice pomoću sita u kućištu ručice.

5. Ergonomski oblikovana prskalica omogućava dobro prianjanje na leða, dok podešavanjem pojasnog i naramenog nosača, nošenje se vrši uglavnom na struku čime je izbjegnuto opterećenje na ramenima prilikom dužeg rada s elektroprskalicom.

6. Za napajanje ureðaja koristi se baterija 12 V (u potpuno zatvorenom ABS kućištu, što omogućuje korištenje u svim položajima).

7. Za potrebe punjenja baterije koristi se odgovarajući vanjski punjač 1800mA/h koji je priloženi uz ureðaj.
Prskalica ima široku primjenu, od poljoprivrede, veterinarstva, kućanstva, do ostalih namjena. Prskalica se može koristiti za:

A) POLJOPRIVREDU (vinogradarstvo, vrtlarstvo,cvjećarstvo, voćarstvo) za:
• Folijarnu prehranu i zaštitu biljaka,
• suzbijanje korova,
• zalijevanje biljaka.

B) VETERINARSTVO (farme, veterinarske stanice,konjički klubovi i sl.) za :
• prskanje dezinsekcijskim sredstvima,
• prskanje dezinfekcijskim sredstvima,
• inhalacijske vakcinacije,
• pranju i čišćenju manjeg obima.

C) KUćANSTVO (vrtovi, voćnjaci, perivoji,objekti, ureðaji) za:
• pranju i čišćenju manjeg obima: podova, ureðaja, automobila i slično,
• odleðivanju zaleðenih nogostupa i drugih površina,
• zalijevanje biljaka i suzbijanje korova,
• suzbijanje štetnih nametnika, dezinfekcije i dezinsekcije,
• u obrani od širenja vatre: primjena kontroli zgarišta (spaljivanje korova, grill i slično).

Inovacija je do sada nagraðivana na mnogima tuzemnim i inozemnim izložbama inovacija:
- Inovar 2000 – Varaždin,
- Palexpo 2003 - Geneva CH,
- Arca 2007 – Zagreb,
- Zlatna kuna 2007 za inovativnost - HGK Varaždin.
Sve dodatne informacije možete dobiti na dolje navedenim kontaktima.

Kontakt:
Pozivaju se svi zainteresirani distributeri i kupci da se jave:
Severtech d.o.o.
Trg sv. Vida 10a
42205 Vidovec
Mobitel: 099/315 22 72
Fax: 042/209 061
e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.severtech.hr


V.M.   lipanj 2010.

ADSense_04