ADSense_02

Petak, 19 Lipanj 2009
*Upravama poslovnih sustava trebaju informacije o njegovu djelovanju *Kontroliranje je nadziranje kretanja radnih i materijalnih resursa i…
Srijeda, 17 Lipanj 2009
*Bitna je značajka svih poreza da im je svrha punjenje proračuna, a krajnja ili pojedinačna namjena utvrðuje…
Subota, 23 Svibanj 2009
*Da bi se ulagači primjereno zaštitili središnja banka propisuje stopu obvezne rezerve novca *Tržište novca ima veliku…
Četvrtak, 22 Siječanj 2009
*Prihodi su povećanje ekonomske koristi u obliku priljeva imovine ili smanjenja obveza *Rashodi su smanjenje ekonomske koristi…
Četvrtak, 22 Siječanj 2009
*Potrebno je, u razdoblju za koje se sastavlja bilanca, utvrðivati kurentnost zaliha *Potraživanja predstavljaju pravo potraživanja od…
Petak, 14 Studeni 2008
*Nematerijalna imovina definirana je kao nemonetarna imovina bez fizičkih obilježja *Financijska imovina priznaje se u bilanci u…
Ponedjeljak, 10 Studeni 2008
*HSFI-je su obvezni primjenjivati trgovačka društva, trgovci pojedinci te svaka pravna i fizička osoba koja je obveznik…
Ponedjeljak, 10 Studeni 2008
 *Prikazati realizirane učinke i sve resurse koji su žrtvovani radi njihovog stvaranja *Očuvati financijsku vrijednost temeljnog kapitala…
Ponedjeljak, 08 Rujan 2008
*Cilj je doći do odgovora kako su raspoloživi materijalni resursi utjecali na ostvareni financijski položaj i financijski…
Ponedjeljak, 08 Rujan 2008
*Analiziranje financijskih izvještaja obavlja poseban segment računovodstva – financijska analiza *Ispitivanje pojava i procjena utjecaja na poslovni…
Ponedjeljak, 08 Rujan 2008
*Knjigovodstvene isprave su dokazi o financijskoj vrijednosti nastalih poslovnih dogaðaja *Najprepoznatljiviji je obračun financijskog rezultata* Glavna podloga…
Utorak, 20 Svibanj 2008
 *Popis imovine i obveza pripada širem sustavu internih kontrola *Poslovni subjekti imaju obvezu popisa najmanje jednom godišnje*…
Utorak, 20 Svibanj 2008
*Dva su podsustava računovodstvenog sustava: financijsko i upravljačko računovodstvo *Menadžersko računovodstvo izraðuje inačice budućih poslovnih kretanja (planiranje)*…

ADSense_04