ADSense_02

Ponedjeljak, 19 Svibanj 2008
*Poslovni subjekti trebaju osigurati količinske, financijske i ostale informacije *Ustrojstvo računovodstva treba biti vodoravno i okomito* Da…
Ponedjeljak, 19 Svibanj 2008
*Analizom izvora stvaranja novca realnije možete procijeniti rizik poslovnih odnosa *Koje su vrste poslovnih dogaðaja utjecale na…
Petak, 16 Svibanj 2008
*Izvještaj o dobiti je dinamika, promjena ili slika poduzetništva *Dobitak je u funkciji održanja i uvećanja kapitala…
Utorak, 13 Svibanj 2008
*Izvješća za opće namjene, a jedno od njih je bilanca, propisana su Zakonom o računovodstvu *Morate znati…
Utorak, 13 Svibanj 2008
*Samo onaj poduzetnik koji raspolaže s kvalitetnim informacijama može do cilja stići lakše *Donošenje odluka po sluhu…
Petak, 21 Ožujak 2008
*Za poslovanje poslovnog subjekta odgovorna je uprava, ona otkriva nepovoljne dogaðaje *'Ukazati na pogreške i zablude da…
Petak, 21 Ožujak 2008
*Troškovi su uvjetovani stvaranjem proizvoda i pružanjem usluga, a rashodi njihovom realizacijom *Kod malih poslovnih subjekata upravljanje…
Četvrtak, 20 Ožujak 2008
*Pojedini se planski elementi proračunavaju i utvrðuju na osnovi istih polaznih parametara * Pojedini planski elementi, osobito…
Četvrtak, 20 Ožujak 2008
*Poslovni plan donosi uprava i ona je odgovorna za njegovo izvršenje *Sve je teže  dugoročno planirati pa…
Četvrtak, 20 Ožujak 2008
*O početnom ustroju ovisi uspješno funkcioniranje poslovnog subjekta *Zaposlenost je ključni element poslovnoga procesa i njegov najveći…
Četvrtak, 14 Veljača 2008
* U svakom se sustavu isprepliću dva dijela: struktura i funkcija *Tri su glavna poslovna segmenta: izvoðački,…
Četvrtak, 14 Veljača 2008
 *Poduzetništvo - poduzimanje nekog posla mnogo je složenije nego što se čini*Poduzetnik je organizator poslovnih aktivnosti*U osnovi…

ADSense_04