ADSense_02


Općina čAčINCI – Virovitičko podravska županija


Srijeda, 10 Veljača 2010

*U čačincima danas se isprepliću obilježja slavonskog sela i nagovještaj grada i suvremene industrije *Općina će poticati razvoj poljoprivrede, drvne industrije i turizma*

cacinci_listopad_09.jpgOpćina čačinci nalazi se u jugoistočnom dijelu Virovitičko – podravske županije i s površinom od 147,5 km2, što predstavlja 7,17% površine, jedna je od većih općina u Županiji. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2001. g. općina čačinci imala je 3.308 stanovnika, rasporeðenih u 12 naselja (Brezovljani Vojlovički, Bukvik, čačinci, Humljani, Krajna, Krasković, Paušinci, Prekoračani,

Pušina, Rajino Polje, Slatinski Drenovac i Vojlovica). Ime čačinci hrvatskog je podrijetla, a nastala je od riječi čačak (blatna gruda), čačkovit, jer je selo nastalo na čačkovitom tlu i prve kuće graðene su od tog materijala.
Općinsko središte čačinci ima oko 2.400 stanovnika, a svojim prirodnim vrijednostima, reljefom, geološkim sastavom tla, klimatskim i hidrološkim karakteristikama, vegetacijskim pokrovom i faunom, ima posebno značenje u Županiji. Iako je površinom veća općina, brojem stanovnika nije. Gustoća naseljenosti iznosi 23 st./km2, a pojedina naselja imaju mali broj stanovnika što je posljedica ratnih razaranja tih naselja. U tim naseljima sada žive povratnici.

Razviti gospodarstvo Općine
Načelnik nam priča: „čačinci su ruralno naselje koje poprima karakteristike urbane sredine, a to je naš glavni predstavljamo_studeni_09slubeni_grb.jpgcilj. Već samim nastankom čačinci imaju oblik urbanog naselja (ulice su povezane u kvadrat) i imamo sve što urbane sredine imaju: poštu, banke, dom zdravlja, školu, ljekarnu… i nastavlja, Od gospodarskih djelatnosti uglavnom je razvijena poljoprivredna proizvodnja, kao osnovna djelatnost, i drvna industrija. U poljoprivredi se uzgajaju osnovne ratarske kulture: kukuruz, pšenica, soja, nešto ječma… sve to se skladišti u silosu PP Orahovica (R.J. Prerada – čačinci) koji se ovdje nalazi. Ovdje je smješten i mlin. PP Orahovica ima najveću plantažu lješnjaka (preko 230 ha) u Europi na području Općine čačinci.
Lider drvne industrije svakako je Pan Parket – čačinci, proizvoðač panel parketa s pogonom u Orahovici. Iako su krenuli od nule, u zadnjih 5-6 godina postali su svjetski poznati proizvoðač parketa. Općinski proračun, koji iznosi 6-7 milijuna kuna, najviše se puni od te tvrtke. Iako je kriza u drvnoj industriji tvrtka još uvijek uspijeva održavati razinu proizvodnje, čak su se u zadnjih mjesec dana ponovo otvorila tržišta.“
Mališ sa zadovoljstvom ističe: „U zadnjih nekoliko godina Općina čačinci je sudjelovala, osim Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (putem Operativnih programa), u programu poticanja podizanja višegodišnjih nasada i povrtlarskih kultura. Poticaje smo davali iz proračuna Općine. Podignuto je oko 40 ha novih vinograda, nasada lješnjaka, jabuka, višnje… Sve te proizvoðače okuplja PP Orahovica i tvrtka Spajić d.o.o. – čačinci koja se bavi preradom voća i povrća. Konačni cilj je povezati proizvoðače voća i povrća s preraðivačkim kapacitetima koji rade na području Općine. Još jedna djelatnost je razvijena u našoj Općini. Ima dosta pčelara koji su udruženi putem udruge pčelara Slatina. Područje općine čačinci jedno je od rijetkih područja RH koje omogućuju dvije obilne paše godišnje.“

                                                                                  Mirko Mališ, načelnik Općine
predstavljamo_studeni_09_mirko_malis_1.jpgNačelnik Općine, Mirko Mališ, roðen je 1975. g. u Našicama. Oženjen je i otac jednog djeteta, a cijeli život proveo je u čačincima. Završio je srednju elektrotehničku školu i višu poljoprivrednu na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. 1998. g. dobiva posao u PP Orahovica na mjestu poslovoðe, a tijekom sezone radio je kao upravitelj na sušenju i otpremi lješnjaka. Načelnikom Općine postaje 2005. g., a na zadnjim, izravnim izborima, izabran je po drugi puta za načelnika i to već u prvom krugu velikom većinom glasova.

Razvoj turizma
„U svakom slučaju želimo, osim poljoprivredne proizvodnje i drvne industrije, razvijati i turizam. Za razvoj turizma imamo sve preduvjete, imamo park šumu Jankovac koja je središnje mjesto Parka prirode Papuk. Tu se nalazi novoizgraðeni planinarski dom i simbol Jankovca – 30 – metarski „jankovački slap“. Upravo se gradi vučnica za skijašku stazu koja se takoðer ureðuje. U planinarskom domu na Jankovcu zabilježen je najveći broj noćenja u Virovitičko – podravskoj županiji. Postoji i jedan poduzetnik (tvrtka NIK) koji razvija turizam, posebno lovni. Lovni turizam razvijaju i naše dvije lovačke udruge koje imaju dva lovišta. Turizam bi mogao biti budućnost našeg kraja. Zato planiramo, kroz master plan turizma, u suradnji s Orahovicom, Zdencima i Viroviticom napraviti turističke ponude koje bi turistima ponudile takve sadržaje i zadržali goste bar vikendom. Naš kraj ima što pokazati: Orahovačko jezero, Ružica grad, Jankovac, ribnjak u Zdencima… .“
Mirko nastavlja: „Zaposlenost u Općini varira, odnosno zavisi o sezoni. U ljetnim mjesecima puno sezonaca zapošljava PP Orahovica, Spajić d.o.o. i drugi. Tada stopa nezaposlenosti iznosi do 7%, a van sezone je viša. Zaposlenost je ipak relativno dobra iako moram kazati da plaće nisu na razini prosjeka Hrvatske, niže su. Zadnjih deset godina u Općini je više umrlih nego roðenih i imamo dosta staračkih domaćinstava. Tu je i problem obitelji s malo djece, pretežito su to obitelji s 1 ili 2 djeteta.“

Projekti i programi Općine
Mnogobrojni su projekti koji su završeni, a neki se planiraju dovršiti u budućnosti:
- krenulo se s izmjerom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u k.o. Brezovljanima na oko 350 ha gdje Općina sufinancira s 30%,
- završena je katastarska izmjera za k.o. čačinci i k.o. Paušinci na preko 4000 čestica gdje je bilo neslaganja u gruntovnim i katastarskim knjigama. Otvorene su novoosnovane zemljišne knjige,
- usvojen je, 2006. g., prostorni plan ureðenja Općine koji je podloga za razvoj Općine,
- u suradnji s gradom Slatina i općina Mikleuš, čaðavica, Voćin, Sopje i Nova Bukovica izraðen je PUR (Projekt ukupnog razvoja) u koji su uvršteni neki projekti poput:
*dovršetak izgradnje sportske dvorane u čačincima do travnja 2010. g., za koju se trenutno radi krovište,
*dovršetak kanalizacijskog sustava i ureðaja za pročišćavanje otpadnih voda,
*izgradnja dječjeg vrtića u čačincima, do kraja 2010. g. za koji je izraðena projektna dokumentacija,
- u okviru Programa socijalnog gospodarskog oporavka usvojen je projekt obnavljanja nerazvrstanih cesta koji će, zbog recesije, pričekati bolje dane,
- riješena je vodoopskrba u čačincima i Bukviku, a za Paušince je riješena graðevinska dozvola. Iduće godine planira se izrada projektne dokumentacije za ostala naselja,
- završetak izrade projektne dokumentacije za 2 poslovne zone,
- u fazi izdavanja je graðevinska dozvola za akumulacijsko jezero „Seginac“, površine 32 h. Bit će to jezero s multifunkcionalnom namjenom: štitit će nizinske dijelove od naleta vode; moći će se navodnjavati dio poljoprivrednih površina; napravit će se ribnjak i ostali sportsko – turistički sadržaji,
- u tijeku je izgradnja benzinske postaje u čačincima; izgraðene su kuće oproštaja u Humljanima i Paušincima; završen je pješački most preko rijeke Krajne u čačincima; adaptiran je mjesni dom u Paušincima, a svake godine će se to uraditi i u ostalim naseljima; redovito se ureðuju kanali u suradnji s Hrvatskim vodama; nabavljene su i podijeljene kante za kućni otpad svakom domaćinstvu; nastavlja se s izgradnjom javne rasvjete.

predstavljamo_studeni_09_jesen_u_cacincima_copy.jpg 

                                                 Poduzetničke zone Lipovac i Bočine
„Tri poslovne zone su predviðene u prostornom planu, ali u planu imamo i izgradnju 2 zone za koje smo riješili imovinsko – pravne odnose i u tijeku je izrada projektne dokumentacije. To su zone Lipovac, površine oko 5,5 ha i zona Bočine površine 25 ha. Prva će biti završena zona Lipovac gdje bi smjestili tihe pogone, hladnjače, skladišta i uslužne djelatnosti. Planiramo da u iduće 2 g. u toj zoni izgradimo kompletnu infrastrukturu za koju se nadam da će zaživjeti do 2013. g. Već sada imamo zainteresiranih domaćih ljudi za podizanje plastenika u zoni. Za zonu Lipovac dobili smo 150.000 kn od resornog ministarstva, za izradu projektne dokumentacije. Takoðer ćemo aplicirati u ministarstvu i za drugu zonu, za izgradnju infrastrukture. U njoj bi se razvijale veće industrijske djelatnosti – proizvodnja.

Udruge, studenti, učenici…
Načelnik Mališ ističe: „Općina takoðer pomaže rad udruga, s oko 600.000 kuna godišnje, bez čije pomoći ne bi mogle normalno funkcionirati. Društveni život odvija se kroz nekoliko udruga: NK „Mladost“, KK „Mladost“, DVD, KUD, Udruga umirovljenika, Boćarski klub Paklenica – Bukvik, udruga navijača čačinski Alkosi, lovačka društva „Fazan“ i „Jelen“, sportsko ribolovno društvo „Klen“.“
„Već 15 godina dodjeljujemo učeničke i studentske stipendije. Ove godine nećemo dodijeliti učeničke stipendije već samo studentske jer smo ta sredstva prebacili za pomoć u prijevozu srednjoškolaca. Svim srednjoškolcima sufinanciramo prijevoz u visini 50% cijene karte za željeznicu. Ove godine dodijelit ćemo 7 stipendija u iznosu od 400 kuna mjesečno, a kriteriji su točno utvrðeni (uspjeh, imovno stanje i drugi).“
„Želimo privući mlade ljude da doðu i ostanu živjeti na području Općine čačinci i da na taj način povećamo broj stanovnika, da naša slavonska sela ne odumru. Izmjerom je napravljeno 30-tak placeva za izgradnju kuća u jednoj ulici, za mlade ljude i ostale zainteresirane. Izgradnjom poslovnih zona želim da svaki čovjek dobije posao, a izgradnjom infrastrukture želimo dobiti štih urbane sredine. Cilj je da imamo sve ono što je današnjem modernom čovjeku potrebno.“

V. Mihajlović,  studeni 2009.

ADSense_04