ADSense_02


Promjene u novom Zakonu o radu


Četvrtak, 15 Travanj 2010

*Iz novog Zakona o radu izdvajamo nekoliko bitnih promjena*

• Kod ugovora na odreðeno vrijeme: poslodavac ne smije sklopiti jedan ili više uzastopnih ugovora o radu na odreðeno vrijeme na temelju koji se radni odnos s istim radnikom zasniva na neprekinuto razdoblje duže od tri godine (do sada nije smio sklopiti takav ugovora s istim radnikom za obavljanje istih ili sličnih poslova). Dakle, ni u kom slučaju ne može duže od tri godine s istim poslodavcem...

bez obzira na poslove koje obavlja.
•  Kod zapošljavanja maloljetnika: do sada se osoba mlaða od 15 godina nije smjela zaposliti. Novim zakonom predviðeno je da se ne smije zaposliti osoba mlaða od 15 godina, ali i osoba s petnaest i starija od petnaest, a mlaða od osamnaest godina koja pohaða obvezno osnovno obrazovanje.


• Kod radnog vremena: uvedena zakonska definicija radnog vremena koja u starom zakonu nije postojala (uopće): vremensko razdoblje u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac.


• Kod prekovremenog rada: promjene u najdužem dopuštenom trajanju prekovremenog rada (umjesto do sada 10 sati tjedno, od sada 8 sati tjedno), takoðer, drugačiji način iskazivanja najdužeg dopuštenog trajanja prekovremenog rada (ranije u tjednima, sada u satima (najviše 32 sata prekovremenih mjesečno, odnosno 180 sati godišnje).


• Kod zabrane noćnog rada žena u industriji: zabrane više nema, sada svi mogu (moraju) raditi noću u industriji, osim trudnica ako to žele i ako pribave potvrdu liječnika da takav rad ne ugrožava njezin život i zdravlje, te život i zdravlje djeteta.


• Kod godišnjeg odmora: produljeno najkraće trajanje godišnjeg odmora s 18 radnih dana na 4 tjedna.
• Kod godišnjeg odmora: ranije je prilikom prestanka ugovora o radu poslodavac radniku morao izdati potvrdu o korištenju godišnjeg odmora, a prema novom zakonu mora radniku koji nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti, isplatiti (novčanu) naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora;


• Kod pravilnika o radu: poslodavci moraju, sukladno izričitoj zakonskoj odredbi, uskladiti svoje pravilnike o radu s novim zakonom najkasnije do 30. lipnja 2010. godine.


• Kod radničkih vijeća: uvedeno „Europsko radničko vijeće“ kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na razini Europske unije i povezanih poslodavaca na području Europske unije.


• Uvedene posebne odredbe o pravu radnika na odlučivanje u europskom društvu i europskoj zadruzi, te kod prekograničnog pripajanja ili spajanja poslodavaca.


VERLAG DASHÖFER, veljača 2010.
www.dashofer.hr
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ADSense_04