ADSense_02


KOJI TROŠKOVI SU PRIZNATI U PODUZETNIŠTVU?


Nedjelja, 13 Svibanj 2018

*Poduzetnike uvijek zanima što će sve moći ‘stavljati u troškove’, kako se često izražavaju *Jako je važno da poduzetnici poznaju porezne propise, ili da surađuju s knjigovođom koji ih u njih zna uputiti u okviru redovne suradnje.

Već ta jezična konstrukcija daje naslutiti namjeru. Naime, ne postavljaju se takva pitanja za one troškove koji doista nastaju kao posljedica poslovanja, jer za njih svatko očekuje da će se moći knjižiti. Pitanje se odnosi na onu drugu vrstu izdataka. Naravno da ovdje ne mogu davati naputke za takve svrhe, pa ću dati primjere o nekim porezno priznatim troškovima.

Kod svih vrsta poduzetništva priznati su troškovi koji su nastali u svrhu ostvarivanja prihoda. Drugim riječima, namjena troška je da generira prihod.

E sad, nigdje nije propisano da poduzetnik mora biti štedljiv i razborit u svome trošenju! Uostalom, ne bi li bilo previše i za hrvatski poduzetnički želudac da mu netko propiše da mora biti štedljiv, dok isti način ponašanja nije obvezan za korisnike proračunskih sredstava, tj. onih koje poduzetnik puni iz svojeg poslovanja!?

Prema tome, ode li poduzetnik ili njegov zaposlenik, primjerice na službeno putovanje, može odsjesti i u hotelu s pet zvjezdica, ali treba voditi računa o iznosu dnevnice koju smije isplatiti neoporezivo. Iznos je točno definiran za tuzemstvo i pojedine inozemne države, a sve više od toga može isplatiti po jednakoj cijeni kao i plaću (uz plaćanje doprinosa i poreza). Pojede li se koji glavni obrok na trošak poduzeća, treba smanjiti iznos dnevnice, jer ona po definiciji služi za podmirenje troškova prehrane i gradskog prijevoza na destinaciji. U izvještaju sa službenog putovanja zaposlenik će obrazložiti zašto je poslovne razgovore ili koju drugu poslovnu obavezu obavljao kroz moguće više dana nego što bi to učinio kakav štedljivi poduzetnik koji se žuri kući.

Iznosi za poslovno darivanje nisu propisani u apsolutnom iznosu. U slučaju kontrole, oni će biti stavljani u kontekst cjelokupnog poslovanja, pa ako budu nesrazmjerni ili nepovezivi s poslovnom svrhom, bit će osporeni i proglašeni izuzimanjem te kao takvi oporezovani. Dok nje nema, u trošak se može knjižiti samo 50% tih iznosa.

Vozila

Što se tiče vozila, u poreznim propisima nema neke velike povezanosti između vrste vozila i vrste djelatnosti koju poduzetnik obavlja. Naime, poduzetnik koji se bavi npr. marketingom ili nekom vrstom intelektualnih usluga može troškovima poduzetništva pribrojiti sve troškove vožnje, ukoliko sredstvima obrta ili poduzeća kupi dostavno vozilo. Svakome je jasno da je takvo vozilo njemu nepotrebno i da će mu u odnosu s klijentima više štetiti nego koristiti, ali propis ne prepoznaje tu vezu.

S druge strane, sva osobna vozila vrijednosti do 400.000 kn imaju isti porezni tretman: bila ona luksuzna, skromna, polovna, s kožnim ili zakrpanim sjedalima… Po njemu moguće je od ove godine koristiti polovinu iznosa PDV-a kao pretporez, a u priznati dio troška u vezi s upotrebom osobnih vozila ulazi polovina iznosa, za razliku od dosadašnjih 70%. 

Druga je varijanta da troškovi budu u cijelosti priznati, ali da se onome tko vozilo koristi za privatne svrhe obračunava plaća ili drugi dohodak. Svaki poduzetnik treba u suradnji sa svojim knjigovođom izračunati koju će varijantu izabrati.

Koriste li privatna vozila u poslovne svrhe, poduzetnici trebaju osigurati podrobnu evidenciju, temeljem koje će im moći biti refundirano 2 kn po kilometru pređenom za poslovne potrebe, te će taj iznos ići u trošak poduzetništva.

Naravno, svi putni troškovi su povezani uz zaposlenost, jer ukoliko nema zaposlenih u poduzeću, svi putni troškovi su neto iznos drugog dohotka, na koji se plaća još barem 50% doprinosa i poreza. To znači da poduzetniku koji u odnosu na poduzeće ima samo status osnivača, nikakvi troškovi nisu priznati već mu se sve može isplaćivati samo kao drugi dohodak, uz plaćanje više od 50% doprinosa i poreza na neto iznos.

Makora knjgovodstvo

Zorana Mavričić-Korošec

Oprez!

Ova tema predstavlja slatku brigu uspješnih poduzetnika. Oni su morali zaraditi svaku kunu luksuza koji će si eventualno priuštiti. Novac na njihovim karticama zaradili su oni sami ili poduzeće koje su osnovali ili s kojim rukovode. Ipak trebaju biti oprezni u raspolaganju s njime da ne bi porezne posljedice bile veće od slasti trošenja. Iz tog je razloga jako važno da poduzetnici poznaju porezne propise, ili da surađuju s knjigovođom koji ih u njih zna uputiti u okviru redovne suradnje.

Sretno!

Izvor:  Časopis Poduzetnik, veljača 2018.

 

ADSense_04