ADSense_02


J.D.O.O. - PROVJERITE IMATE LI ZABLUDI?


Nedjelja, 29 Srpanj 2018

*Zablude oko pravne i porezne pozicije „jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću“ ili skraćeno: j.d.o.o. *To što ste mali poduzetnik ne olakšava vam poziciju

Budući da i nakon višegodišnje primjene propisa koji omogućuju pokretanje poduzetništva kroz oblik poduzeća koji se zove „jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću“ ili skraćeno: j.d.o.o., svakodnevno nailazim na zablude oko pravne i porezne pozicije takvog društva, danas ćemo upravo o tome.

Evo najčešćih:

1) j.d.o.o. je kao obrt;

Ne, to je oblik poduzeća koji može imati do najviše tri osnivača i samo jednog direktora.

2) j.d.o.o. se otvara u općini;

Ne, postupak se pokreće u bilo kojem javnobilježničkom uredu, jer su za takva društva propisani obrasci za osnivanje kojima se ujedno rješavaju i pitanja odnosa među parterima, suosnivačima. Društvo će biti osnivano upisom u registar pri trgovačkom sudu.

3) j.d.o.o. se može baviti samo jednom djelatnošću;

Ne, u pogledu broja i vrsta djelatnosti nema nikakve razlike u odnosu na d.o.o. te i jednostavni d.o.o. može biti registriran za mnogo djelatnosti istovremeno.

4) za otvaranje j.d.o.o. osnivač mora dokazati svoju stručnost za određenu djelatnost;

Ne, to će biti eventualno potrebno kasnije. Ipak uvjeti propisani unutar određene struke, odnose se i na ovakva poduzeća, ali to do izražaja dolazi kasnije, a ne prilikom otvaranja.

5) za otvaranje j.d.o.o. treba imati dokaz o posjedovanju poslovnog prostora;

Ne, ono se registrira na nekoj postojećoj adresi, a poslovni prostor će eventualno društvo steći kasnije, putem nekog pravnog posla: primjerice zakupa ili kupnje;

6) osnovao/la sam j.d.o.o. pa sam sada zaposlen/a

Ne, da biste bili zaposleni potrebno je da po okončanju postupka osnivanja sklopite ugovor o radu sa novoosnovanim poduzećem, i da se prijavite na mirovinsko osiguranje.

7) direktoru j.d.o.o. pripada pravo na zaradu, profit poduzeća;

Ne, direktor je osoba koja je odgovorna za poslovanje poduzeća, a dobit pripada osnivaču. Naravno, ista osoba može biti u obadvije pozicije.

8) temeljni kapital j.d.o.o. mora biti 10 kn;

Ne, to može biti svaki iznos između 10 kn i 20.000 kn.

9) za pretvaranje j.d.o.o. u d.o.o. postoji rok;

Ne, roka nema, i dok ne sprovedete postupak dokapitalizacije na trgovačkom sudu nećete postati d.o.o.

10) osnivač j.d.o.o. može raspolagati sa cijelom dobiti poduzeća;

Ne, četvrtinu dobiti potrebno je rasporediti u rezerve sve dok se ne izvrši promjena registracije u d.o.o. 

11) kad se ispune propisane rezerve, j.d.o.o. će automatski postati d.o.o.;

Ne, potrebno je provesti postupak na trgovačkom sudu.

12) kad se ispune rezerve možemo se početi nazivati d.o.o.

Ne, ne smijete navoditi naziv i oblik organiziranja drugačiji od onog koji piše na rješenju trgovačkog suda.

13) j.d.o.o. ne smije zapošljavati više od tri osobe;

Ne, nema ograničenja u broju zaposlenih djelatnika.

14) ako loše posluje, j.d.o.o. će biti od strane države zatvoren;

Ne, postupak likvidacije je gotovo isti kao i za d.o.o., s tim da su nešto niži troškovi i kraći rokovi. Ipak, nije moguće likvidirati za manje od pola godine, i to teoretski.

15) j.d.o.o. može biti paušalno oporezovan;

Ne, ta je mogućnost dostupna samo fizičkim osobama koje posluju kroz određene oblike poslovanja.

16) j.d.o.o. ne može ući u sustav PDV-a;

Ne, može ući u ovaj sustav.

17) j.d.o.o. ne može uvoziti ili poslovati sa EU;

Ne, i j.d.o.o. može to činiti kao i svako drugo poduzeće.

18) j.d.o.o. ne može kupovati opremu ili strojeve veće vrijednosti;

Ne, može kupovati neograničenu vrijednost imovine.

19) ono što kupi direktor ili vlasnik za j.d.o.o., on može slobodno koristiti, jer je poduzeće njegovo.

Ne, nikako to ne smije, jer se radi o dvije osobe i ima mnogo poreznih pravila sa visokim propisanim kaznama.

20) j.d.o.o. ima knjigovodstvo jednostavnije od d.o.o.;

Ne, knjigovodstvena i porezna pravila su potpuno ista za ove obje vrste poduzeća.

21) direktor j.d.o.o. Ima manje odgovornosti od direktora d.o.o. 

Ne, osim što ima iste odgovornosti, teže mu je rukovoditi poduzeće koje ima tako malo kapitala jer mora paziti na nivo zaduženosti poduzeća.

Dobro proučite gornje teme jer ćete biti jednako odgovorni za poslovanje kao i uprave većih poduzeća. To što ste mali poduzetnik ne olakšava vam poziciju.

Sretno!

Zorana Mavričić-Korošec

Srpanj 2018.

Izvor: Časopis Poduzetnik, srpanj/kolovoz 2018.

 

ADSense_04