ADSense_02


MAKORA KNJIGOVODSTVO: ORTAŠTVO U PODUZETNIŠTVU


Subota, 27 Listopad 2018

*Kako je svako poduzetništvo moguće ostvariti putem poslovanja kao fizička ili pravna osoba, tako je i na ortacima da prvo odluče kojim će putem krenuti.

Ortaštvu poduzetnika u svojem poslu svjedočim na nekoliko načina: pojedinca nešto povuče ka poduzetništvu, ali se u partnerstvu s jednom ili više osoba osjeća sigurnije kompetentnije i zaštićenije; formalno poduzetničko partnerstvo članova obitelji, češće šire; udruživanje osoba iz komplementarnih struka koje time osiguravaju zaokruženu poslovnu cjelinu za svoje poduzetništvo; čisto udruživanje kapitala bez mnogo osobne povezanosti među ulagačima; zanesenost jedne osobe kao inicijatora za određenu poslovnu ideju koji uspije ostale partnere uključiti s kapitalom… Kombinacija vjerojatno ima bezbroj, koliko i međuljudskih interakcija. Kako je svako poduzetništvo moguće ostvariti putem poslovanja kao fizička ili pravna osoba, tako je i na ortacima da prvo odluče kojim će putem krenuti. Da bi odluka bila razumna, valja dobro razmotriti sve aspekte određenog partnerstva kao pravne i porezne odrednice koje će determinirati način utemeljenja, poslovanja, pa i mogućeg razvrgnuća partnerstva.

Udruživanje u zajednički obrt

Po mojem mišljenju to ima smisla u slučajevima kada je u planu da oba partnera jednakomjerno pridonose u obrt svojim vlastitim radom i svojom posebnom stručnošću. Dozvoljavam da je moguće i drugačije viđenje. Partnerstvo će se utemeljiti putem ugovora o ortakluku kojim će se definirati međusobni odnosi i udio. Oba će partnera imati status obrtnika, odgovorna osoba neće biti ni jedan sam, tj. obojica će biti. Ni jedan od partnera neće se u obrtu zapošljavati, već će status zaposlenosti dobiti samom registracijom početka poslovanja. Oba će ortaka plaćati puni iznos za doprinose.  Na kraju godine utvrdit će se dohodak obrta (kao razlika primitaka i izdataka) koji će se potom razdijeliti na ortake sukladno ortačkom ugovoru, nakon čega se porezna obveza utvrđuje za svakog od njih, jednako kao i eventualne akontacije dohotka za narednu godinu. 

Ako je obrt paušalno oporezovan, cenzus od 300.000 kn primitaka primjenjuje se na obrt kao cjelinu, a ne na svakog obrtnika.

Udruživanje kroz trgovačka društva

Odluče li se partneri za poslovanje kao pravna osoba, trebaju odabrati jedan od oblika iz Zakona o trgovačkim društvima. U nekima se odgovornost ulagača prostire na njihovu cijelu imovinu, a u nekima na uloženi kapital. Neki su definirani kao društva osoba, a neki kao društva kapitala. Kod nas u malom poduzetništvu dominira udruživanje u društva s ograničenom odgovornošću, dakle do visine uloženog kapitala. Osim d.o.o., to je i j.d.o.o. U jednostavnom društvu mogu biti najviše tri partnera ulagača i samo jedan direktor, a u ostalim d.o.o. nema tih ograničenja.

Osnivanju prethodi sastavljanje društvenog ugovora kojim partneri definiraju uloge i međusobne odnose, uključivo i način razvrgnuća. Savjetujem posvećivanje pažnje ovom dokumentu, jer on je temelj budućih odnosa i nije nikakva ‘špranca’ koju se ‘samo na brzinu’ potpisuje.

Poduzeće posluje kao samostalna pravna osoba, što se odnosi i na porezni dio. Dobici i gubici poduzeća ne utječu na osnivače sve do trenutka kada im se isplaćuje dobit, koja se raspoređuje prema istim razmjerima kako partneri učestvuju u kapitalu, a o isplati odlučuje skupština osnivača, a ne direktor. U slučaju prestanka društva, njegova će imovina i obveze prijeći na fizičke osobe sukladno osnivačkom ugovoru, tek po ishodu procesa likvidacije. Osnivači društva imenuju njegovu upravu, tj. osobu ili više njih koji će za poduzeće preuzimati prava i obveze. Ta osoba može biti osnivač, ali ne mora. U malom poduzetništvu najčešće partneri sudjeluju i u upravi. Ako si međusobno vjeruju, svaki nastupa pojedinačno i samostalno, a za slučaj međusobne kontrolabilnosti oni mogu nastupati i zajedno - što u operativi može biti prilično izazovno.

Poslovno partnerstvo je jedno od najkompleksnijih ljudskih interakcija i prije ičega drugog dobro promislite je li sukladno vašem karakteru.

Sretno!

Zorana Mavričić-Korošec

Izvor: Časopis Poduzetnik, listopad 2018.

ADSense_04