ADSense_02


Zelena gradnja


Srijeda, 09 Siječanj 2019

*Sve više uviđamo kako je nemoguće imati zdravo društvo i kvalitetno gospodarstvo u svijetu u kojem postoji toliko uništavanja okoliša *Gospodarski razvoj se ne može zaustaviti, no potrebno mu je promijeniti smjer kako bi postao manje poguban po okoliš i društveni razvoj

Koncept održivog razvoja podrazumijeva proces prema postizanju ravnoteže između gospodarskih, socijalnih i ekoloških zahtjeva kako bi se osiguralo zadovoljavanje potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Ne možemo sve prirodne resurse potrošiti, odnosno uništiti, a da naša djeca nemaju budućnost. Zelena gradnja u Europi već je postala standard, a tako bi trebalo biti i u Hrvatskoj jer se njome unapređuje kvaliteta života te postižu brojne ekonomske i ekološke koristi. Globalno zatopljenje je činjenica našeg vremena, a efekti negativnih klimatskih promjena izazvani ljudskom aktivnošću zbog povećane emisije stakleničkih plinova i potrošnje prirodnih resursa, snažno utječu na prirodu i stanovništvo diljem svijeta.

Potencijal za uštedu prirodnih resursa

S obzirom da građevinska industrija ima ogroman utjecaj na prirodni okoliš, planiranje, projektiranje i izgradnja zelenih zgrada je način da se istovremeno zaštite ljudsko zdravlje i okoliš. Procjenjuje se da zgrade u Europskoj uniji troše otprilike 45% energije i proizvode oko 40% stakleničkih plinova. Također, zgrade su odgovorne za 35% proizvodnje otpada u graditeljskom sektoru. Zbog svega navedenog, u građevinarstvu se krije i najveći potencijal za uštedu prirodnih resursa, povećanje energetske učinkovitosti te veće iskorištenje obnovljivih izvora energije. Zelena gradnja smanjuje potrebnu količinu materijala za izgradnju građevina što rezultira smanjenjem kompletnih troškova građenja. Također, zelena gradnja podržava korištenje autohtonih građevinskih materijala, tehnologija i usluga te time utječe na poboljšanje gospodarske slike pojedine zemlje, ali i smanjuje emisiju CO2 (npr. prilikom transporta). Također, održive zgrade mogu i znatno smanjiti količinu otpada kroz odgovorno upravljanje otpadom i odabirom materijala.

Veliki naglasak na reciklaži

Proizvodnja energije u zgradama iz obnovljivih izvora poput sunca, vjetra i biomase pomaže pri izbjegavanju zagađenja zraka i vode. Obnovljivi izvori energije minimiziraju kisele kiše, smog, klimatske promjene i probleme s ljudskim zdravljem uzrokovane zagađenjem okoliša. Zelena gradnja stavlja i veliki naglasak na reciklažu jer se upravo recikliranjem stvaraju materijali za nove proizvode te smanjuje potreba za sirovinama i čuvaju odlagališni prostori. Blizina javnog prijevoza te mogućnost korištenja transportnih sredstava koja koriste alternativna energetska rješenja, procjenjuju se značajnim faktorom. Uređenjem interijera prema zelenim principima u kojima ljudi provode i do 80% svog vremena imaju snažan utjecaj na njihovo zdravlje i kreativnost, produktivnost i konačno sveopću dobrobit. Jednostavan način kako poboljšati kvalitetu unutarnjeg prostora je izbjegavati korištenje materijala koji ispuštaju štetne kemijske spojeve. Dokazano je da zelene zgrade smanjuju potrošnju energije od 50%, potrošnju vode za 40%, a emisiju CO2 za 40%. Energetske uštede u projektiranju zgrada, kao i kasnije u njihovom korištenju predstavljaju možda najveći potencijal za smanjenje emisije ugljičnog dioksida i uštedu novca. Zgrade koje idu i korak dalje prema održivosti odnosno zelenoj gradnji temeljem kriterija koje propisuju međunarodni certifikati, uvjerljivo privlače kvalitetnije kupce, u turističkom smislu imaju bolju popunjenost, zdravije su i ugodnije za korisnike, a sve to direktno utječu i na samu tržišnu vrijednost zgrade.

Zelena gradnja može pomoći izlasku građevinarstva iz krize

Hrvatski savjet za zelenu gradnju djeluje kao platforma za promicanje pozitivnih utjecaja zelenih zgrada svim dionicima: investitorima i developerima, financijskom sektoru, inženjerima projektantima svih struka, energetskim certifikatorima, urbanistima, ekolozima, građevinskim tvrtkama, voditeljima projekata, agencijama za posredovanje u prometu nekretnina, stručnjacima za energetsku učinkovitost i održivi promet, savjetnicima za fondove Europske unije i nacionalne potpore, predstavnicima tijela javne uprave i drugima. Troškovi zelene gradnje i uvođenja zelenih tehnologija u početku su nešto veći (do 5%), ali je dugoročno znatno isplativija. Zgrade koja posjeduje međunarodno priznati certifikat za zelenu gradnju ostvaruju više prodajne cijene i bolje uvjete pri davanju u najam ili zakup.

U budućem razdoblju očekujem da će većina novih zgrada u Hrvatskoj, čija će osnovna definicija biti poslovnog karaktera, od ideje i projektiranja do realizacije i uporabe pratiti načela zelene gradnje zbog mogućnosti dobivanja nekog od međunarodnih certifikata. Europska unija trenutno potiče gradnju 15 milijuna zelenih objekata. Ako Hrvatska želi imati koristi od pristupanja Europskoj uniji, mora se informirati i pripremiti kako bi mogla iskoristiti velika financijska sredstva iz EU fondova koja se odnose na zelenu gradnju. Europa novac neće davati bez ulaganja velikih napora po pitanju održivog razvoja i zelene gradnje.

Poboljšanje kvalitete života građana

Zgrade građene dosadašnjom klasičnom gradnjom su funkcionalno zastarjele i dugoročno neisplative. Koncept zelene gradnje se ipak „puževim korakom“ primjenjuje i kod nas nošeni idejama osviještenih projektanata novije generacije. Siguran sam da će Hrvatska potičući zelenu gradnju učiniti značajan korak naprijed i uvrstiti se među naprednije zemlje koje brinu o kvaliteti života svojih građana.

Koncept zelene gradnje sadrži ekonomsku, razvojnu i ekološku komponentu i poboljšava kvalitetu života građana. Podrazumijeva racionalno raspolaganje energijom i smanjenje emisija štetnih plinova, a da je istovremeno zgrada ugodno mjesto za život i rad svojih korisnika. Zelena gradnja se odnosi na cjeloviti proces osmišljavanja, izvedbe, održavanja, uporabe i obnove objekata zasnovane na načelu održivosti. Sukladno navedenim zahtjevima je i osnovan Savjet za zelenu gradnju Hrvatske koji smatra kako zelena gradnja može pomoći izlasku građevinarstva iz krize, gradnjom kvalitetnih pa time i skupljih objekata, a korisnicima i kupcima donijeti uštede energije i znatno veću kvalitetu života u zgradama.

Tržišne prednosti

Certifikat zelene gradnje koji dobivaju zelene zgrade (po strogim međunarodnim kriterijima) jedan je od načina na koji je moguće izraziti svoju predanost održivom razvoju te poslovnoj praksi temeljenoj na ekološkoj osviještenosti, društvenoj odgovornosti i efikasnom iskorištavaju resursa tijekom čitavog životnog ciklusa zgrade. Na taj način se kupcima ili korisnicima takve zgrade pokazuju prednosti zelene gradnje. Međunarodni certifikati pri ocjenjivanju stupnja kvalifikacije „zelenoga“ uzimaju u obzir iznimno velik broj faktora, od iskorištenja građevinskog zemljišta, zbrinjavanja građevinskog otpada, povezanosti sa susjedstvom i servisa dostupnih korisnicima, načina i količine potrošnje vode do rješenja vezanih za okoliš i ambijent interijera, odabira i načina upotrebe materijala, emisije stakleničkih plinova iz objekta, energetske učinkovitosti, iskorištavanja obnovljivih izvora energije, funkcionalnosti, isplativosti i kvalitete objekta tijekom njegova cijeloga vijeka trajanja. Zelene zgrade diljem svijeta posjeduju tržišne prednosti koje klasični projekti nemaju. Osim što pružaju vrhunsko stambeno ili radno okruženje te imaju značajno smanjen negativni utjecaj na okoliš, one ostvaruju veću ekonomsku isplativost od 16% više prodajne cijene nekretnina, 10% više rente prilikom iznajmljivanja, a oko13% niže troškove održavanja zgrada.

dr.sc. Miodrag Bandur, dipl.ing.građ.

Autor knjige: Menadžment nekretnina

Siječanj 2019.

Izvor: Časopis Poduzetnik, prosinac 2018./siječanj2019.

ADSense_04