ADSense_02


Zašto koristiti arome u proizvodnji? - II dio


Četvrtak, 10 Ožujak 2011

*Ispitivanja u praksi pokazuju da dobro odabrana aroma djeluje umirujuće na životinje *Dobar miris hrane ujedno asocira i na dobar okus hrane*

savjeti_prosinac_10.jpgNutritivna vrijednost i karakteristična aroma stočne hrane odreðene su kvalitetom, sastavom i vrstom upotrebljenih sirovina. Značaj arome je neosporan za dobro uzimanje hrane i razvoj životinja.
Prvo što životinja osjeća u procesu hranjenja je miris hrane. Dobar miris hrane ujedno asocira i na dobar okus hrane. Arome za stočnu hranu su tako ...

formulirane da sadrže mnogo različitih aromatskih tvari. U pravilu su arome za stočnu, ali i ljudsku prehranu, pripremljene od stabilnih i lako isparljivih aromatskih sastojaka.

Odnosi izmeðu okusa i mirisa u aromi za krmiva
Obzirom na laku hlapivost nekih od sastojaka može se dogoditi da skladištenjem kroz duže razdoblje pojedini sastojci više ishlape od drugih, što može imati utjecaja na jačinu arome.
Meðutim, treba posebno naglasiti da je dosta teško usporediti ono što mi osjećamo njuhom s onim što osjećaju životinje, jer je njihov njuh višestruko osjetljiviji (neki put i do 100 puta). Osim toga, male promjene u mirisu arome ne znače da su se iste i okusno promijenile ili oslabile.
Proizvoðači ulažu velike napore u unapreðenje formulacija krmiva, koja životinjama nisu uvijek najprihvatljivija svojim mirisom i okusom. Koristeći upravo u tom dijelu kreativne napore treba odabrati odgovarajuću aromu, kako bi životinje prihvatile i takvo krmivo.
Dobro odabrana aroma osigurava dobru ješnost krmiva, što osigurava dobar prirast u tovu, odgovarajuću količinu mlijeka, mesa i jaja na farmi.
Kao dobar primjer može nam poslužiti farma krava. Proizvoðač krmiva, superkoncentrata, zainteresiran je da u suradnji s vlasnikom farme razvije takve proizvode, koji će rezultirati boljom mliječnošću. Dobar rezultat je postignut tek nakon što su životinje počele koristiti aromatiziranu krmu (citrus-komorač, jabuka) jer tek nakon toga krave su unijele u organizam potrebnu količinu superkoncentrata (vitamina, minerala, masti, bjelančevina i dr.).
Porijeklo karakterističnog okusa i mirisa pojedine hrane treba tražiti u sadržaju karakterističnih aromatskih supstancija, koje nastaju u prirodi u složenim procesima biosinteze i akumuliraju se u voću, povrću, cvijeću, začinskom i aromatskom bilju, redovito kao sastojci eteričnih ulja.
Arome su koncentrirani pripravci, koji se dodaju prehrambenim proizvodima radi davanja ili dopunjavanja okusa i mirisa.

Kako arome utječu na ponašanje životinja?
Aromatizirana hrana predstavlja za životinje u intenzivnom uzgoju, koji se najčešće provodi u zatvorenom prostoru, savjeti_arome_ii_prosinac.jpgdio mirisa ali i dio okusa prirode, tj. hrane koju su nekada imali na raspolaganju njihovi preci.
Ispitivanja u praksi pokazuju da dobro odabrana aroma djeluje umirujuće na životinje. Dobar primjer za to je aroma sušenog mesa, koja dodana u hranu (500 g/tonu) agresivnih kanibala - svinja, kokoši i pilića, pobuðuju interes za hranu i djeluje umirujuće na životinje, pa one prestaju biti agresivne.
Aroma jabuke ima sličan utjecaj na činčile, koje pokazuju veći interes za hranu i ne oštećuje vlastito krzno (ne grizu se).
Aromatiziranom hranom ostvaruje se i prisniji kontakt čovjeka sa životinjom. Dobar primjer su konj i jahač, što je posebno važno kod sportskih natjecanja. Npr. eterično ulje mente i mentol potiču cirkulaciju i djeluju osvježavajuće, što se može dobro iskoristiti kod sportskih natjecanja.
Prilikom samog početka hranjenja aromatiziranom hranom, životinje osjećaju miris hrane, mirno čekaju hranu, izlučuju veće količine probavnih sokova u probavni trakt, a sve to doprinosi poboljšanju učinka hranidbe.
Ispitivanja u praksi pokazuju da uobičajena primjena aroma od 0,01 – 1% na masu hrane ne utječe na miris i okus mesa, mlijeka i jaja. Drugim riječima, mirisi vanilije, sušenog mesa ili nektara neće se ni u kom slučaju osjetiti u mlijeku, mesu ili jajima.

Koliki su troškovi uporabe aroma u stočnoj hrani?
Kod razmatranja troškova treba uzeti u obzir da se arome troše u tvornici stočne hrane, odnosno mješaonici, te se tu i ugraðuju u cijenu, meðutim biološki se učinci pokazuju u punoj snazi tek na farmi, u uzgoju životinja.
Najčešće upotrebljavane arome IREKS AROME - jabuka i citrus-komorač doziraju se u količini od 300 g/tonu, što predstavlja trošak u mješaonici od oko 1 lipe po kg hrane.
Kroz ovaj trošak proizvoðač stočne hrane osigurava se od reklamacija na ješnost hrane, konverziju itd., a ujedno zbog svoje kvalitete povećava udjel na tržištu.
Proizvoðači premiksa i superkoncentrata obično troše veću količinu arome, tj. oko 500 – 1000 g/tonu, što predstavlja trošak od 2-3 lipe po kg premiksa, ali time osiguravaju dobru prodaju svojih proizvoda, jer ih uzgajivači rado troše i postižu bolje rezultate u uzgoju.

V.M.   prosinac-siječanj 2010'/11.
Izvor: www.ireks-aroma.hr

 

ADSense_04