ADSense_02


Zašto koristiti arome u proizvodnji? - III dio


Petak, 15 Travanj 2011

*Uporabom aromatizirane hrane postižu se mnogobrojni pozitivni učinci *Ekonomski učinci uporabe aroma u tovu pilića, svinja i kod krmača nisu mali*

savjeti_arome_veljaa_11.jpgMikro i makro pokusi pokazuju da se uporabom aromatizirane hrane postižu slijedeći učinci:
- Poboljšanje konverzije hrane 5 – 17% (svinje, janjad, perad)
- Smanjenje mortaliteta i gubitaka životinja u uzgoju 0,1 – 3%
- Skraćenje tova životinja od 1 do 3 dana po svakom ciklusu

- Povećanje dnevne količine mlijeka 6 – 10% na farmi mliječnih krava
- Povećanje krupnoće – težine jaja kod nesilica
- Precizne analize, bez obzira na variranje cijena, pokazuju da se jedna novčana jedinica, utrošena za aromu, vraća s 2 – 5 novčanih jedinica kroz povećanje prinosa mesa, mlijeka, jaja, ušteðenu hranu, lijekove itd., što bitno povećava isplativost uzgoja domaćih životinja.
Kod razmatranja troškova treba uzeti u obzir da se arome troše u tvornici stočne hrane, odnosno mješaonici, te se tu i ugraðuju u cijenu, meðutim biološki se učinci pokazuju u punoj snazi tek na farmi, u uzgoju životinja.
Najčešće upotrebljavane arome IREKS AROME - jabuka i citrus-komorač doziraju se u količini od 300 g/tonu, što predstavlja trošak u mješaonici od oko 1 lipe po kg hrane. Kroz ovaj trošak proizvoðač stočne hrane osigurava se od reklamacija na ješnost hrane, konverziju itd., a ujedno zbog svoje kvalitete povećava udjel na tržištu.

Primjeri korištenja aroma
Primjeri koje nam je nastavno predstavio mr. Mirko Saftić, dipl.ing. iz Irex Arome d.o.o. pokazuju nam koji se ekonomski učinci mogu ostvariti uporabom aroma u tovu pilića, svinja i kod krmača.

tablica_1_veljaa_11.jpg

 tablica_2_veljaa_11.jpg

tablica_3_veljaa_11.jpg 

V.M.,    veljača 2011.
Izvor: www.ireks-aroma.hr

ADSense_04