ADSense_02


Izazov za studentsku udrugu EwoB


Srijeda, 14 Travanj 2010

 *U realizaciji projekta sudjelovalo je 17 studenata *Rad na projektu odvijao se kroz timove od 3 ili 4 studenta, a svaki tim bio je odgovoran za dio projekta na kojem je radio*

stud_poduzetnistvo_veljaca_10.jpgStudentska udruga Poduzetnici Bez Granica (EwoB – Entrepreneurs Without Borders) i redakcija magazina „slavonski Poduzetnik“ dogovorili su izradu konzalting projekta „slavonski Poduzetnik“ u kojem su sudjelovali članovi udruge, a studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Bio je to izazov za 17 studenata koji su, zajedno s profesorima mentorima, sudjelovali u projektu.

Rad na projektu odvijao se kroz formirane timove od troje ili četvero studenata, a svaki tim bio je odgovoran za dio projekta na kojem je radio: Projekt se pratio kroz redovne sastanke koje su timovi održavali zasebno, ali su se takoðer odvijali i sastanci svih timova radi cjelokupne koordinacije projekta. Dakle, svaki pojedinac unutar tima imao je svoju odreðenu ulogu. Takoðer, rad se odvijao i kroz pisanje i slanje outputa sa svakog sastanka tako da bi se članovi mogli podsjetiti onoga što je rečeno na sastanku ili da bi mogli uvijek nadodati nove pravce kretanja projekta.
Nakon završetka projekta došao je i dan kada su redakciji magazina projekt prezentirali: Ivana Biočić - 3. godina, smjer Poduzetništvo; Marijana Bošković - 3.godina, smjer Poduzetništvo; Martina Bek, 4.godina, smjer Marketing, Kristijan Šimičić - 3.godina, smjer Poduzetništvo; i Mladen Šalinović - 3.godina, smjer Menadžment.

studentsko_poduzetnistvo_veljaca_10_2_copy.jpg 

Završna prezentacija
Završna prezentacija konzalting projekta „slavonski Poduzetnik“ održana je u prosincu 2009. g., u prostorijama Ekonomskog fakulteta Osijek. Pažljivo smo slušali sve studente koji su nam prezentirali projekt. Cilj projekta bio je omogućiti našem magazinu da se odupre fazi opadanja koja slijedi nakon faze zrelosti. To se može ostvariti primjenom inovacija (novih ideja, prihvaćanjem novih metoda rada, promjenom imidža magazina) koje će magazinu omogućiti daljnji rast.
Bilo ih je ugodno slušati s koliko su energije, znanja i ekonomskih alata pristupili realizaciji projekta. Kroz projekt su obradili sljedeće elemente: naslovnicu magazina, unutrašnjost magazina, SWOT analizu, PEST analizu, analizu 4P, teme magazina, anketu – istraživanje meðu studentskom populacijom Ekonomskog fakulteta različitih studijskih godina i različitih predmetnih smjerova. (anketa je provedena na uzorku od ukupno 100 studenata) I za kraj studenti su iznijeli svoje zaključke, prijedloge i sugestije redakciji, odnosno ponudili su neka drukčija rješenja, a sve sa željom da magazin bude poticaj razvoju poduzetništva naše regije.

                                                                   SWOT analiza
Provodeći SWOT analizu studenti su došli do zaključka da magazin ima snage: tematiku, edukacijske teme, kvalitetu; slabosti: naslovnica, fotografije, prevelika usmjerenost na male poduzetnike, promociju; prilike: kvalitetnu informaciju, širenje tržišta, korištenje novih trendova i prijetnje: recesija, konkurencija i visoka cijena ulaska na tržište.

Nove teme magazina
„Došlo je vrijeme kada se ne može stajat na istom mjestu već se mora djelovati ako se nešto želi ostvariti. Bitno je svakodnevno unositi osvježenje u ono čime se bavimo i ne dopustiti da ostanemo iza drugih već da uvijek studentsko_poduzetnistvo_veljaca_10_1.jpgbudemo korak ispred njih. Iako smo uočili da je magazin pozitivan i sadrži teme koje će privući čitatelje potrebno je inovirati brojeve novim temama koje će, po našem mišljenju, upotpuniti sadržaj, a time osigurati da se magazin prodaje u većem broju ne samo meðu poduzetnicima nego i nama studentima“.
Nakon svega iznesenog studenti su nam predstavili neke od svojih ideja i dali prijedloge novih rubrika: korisne web adrese, djeca poduzetnika, problematika prijenosa vlasništva na mlaðe naraštaje, poduzetnici pitaju, testovi, EwoB-ov kutak, poduzetničke zone, poduzetnički imenik, Europska unija i poduzetništvo, stanari poduzetničkih inkubatora, poduzetništvo u neprofitnim organizacijama i anti-stres rubrika. Neke od ovih tema magazin je povremeno već i obradio, ali smo rado prihvatili ideje studenata koje mogu povećati čitanost magazina. Jednu od takvih ideja možete vidjeti i u ovom broju, u rubrici EwoB kutak. Želja redakcije je da se što više studenata uključi u kreiranje sadržaja i pisanje tekstova koji mogu biti od pomoći budućim i sadašnjim malim i srednjim poduzetnicima. EwoB tim je odradio konzalting projekt, a mi ih moramo pohvaliti za puni angažman u projektu.

V. M.,  veljača 2010.

ADSense_04