ADSense_02


Obrtničko-industrijska škola Županja


Četvrtak, 05 Rujan 2013

ueniko_srpanj_13_kola_upanja_9.jpg
Grad Županja nalazi se na istoku Hrvatske, pored rijeke Save, u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Prema popisu stanovništva iz 2011. g., broji 12115 stanovnika. Županja je čvorište glavnih cestovnih prometnih pravaca u smjeru zapad-istok i sjever-jug. Grad je to duge povijesti  (u pisanim izvorima  prvi put se spominje na tzv. Lazarusovoj Velikoj karti Ugarske iz 1528. g.) i bogate tradicije. 

Obrazovanje obrtnika
Dugu tradiciju ima i školovanje u Županji. Temelji osnovnog školstva na području Županje udareni su u drugoj polovici 18. stoljeća, nakon izlaska poznatog Felbigerovog zakona u Beču 1774. g. Početkom utemeljenja i pokretanja obrazovanja obrtnika u Županji smatra se 1905. g. Školovanje je po načinu i oblicima ovisilo o posebnostima tadašnje Županje. Mada, u to vrijeme, omanje naselje s nevelikim gospodarskim, ali s relativno razvijenim obrtništvom i s postojećom pučkom školom i opetovnicom, Županja je osiguravala osnovne uvjete za obrazovanje obrtnika. Poznato je da je Županja tada imala: krojače, kovače, kolare, stolare, postolare, bravare, brijače … Obrazovanje obrtnika provodilo se kod pučke škole i dobivala se Pomoćnička knjižica (uvjerenje, svjedodžba). Kontinuitet obrazovanja nije prekinut do danas. Mijenjali su se samo oblici školovanja i nazivi škola. Danas se obrazovanje za strukovna zanimanje provodi u Obrtničko - industrijskoj školi.


Obrtničko-industrijska škola jedna je od tri srednje škole u Županji (uz Gimnaziju i Tehničku školu). Trenutno broji 926 učenika koji se obrazuju u 38 razrednih odjela za 14 zanimanja: ekonomist, fitofarmaceut, odjevni tehničar (četverogodišnji programi), CNMC-operater, konobar, kuhar, elektroinstalater, elektromehaničar, frizer, prodavač, vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, bravar i automehaničar (trogodišnji programi). Školovanje se odvija po klasičnom modelu i po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO). Škola je smještena na tri lokacije, dvije u Županji i jednoj u Drenovcima.
Obrazovanje znači stalno unapreðivanje znanja i vještina. Znanja i vještine u poljoprivrednoj struci, kao i u svim ostalim područjima, stalno se šire i povećavaju. Uvode se nove tehnologije i novi standardi u obrazovanju. Škole su prinuðene pratiti te tehnologije te podići razinu kompetencija i razviti prilagodljivost učenika za suvremene tehnologije, uz istovremeno promoviranje poduzetništva, u skladu s potrebama lokalnog tržišta.
 
 Novo zanimanje u poljoprivredi našeg kraja
Jedno od zanimanja po kojemu je Obrtničko - industrijska škola u Županji postala poznata i prepoznatljiva, je zanimanje poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut. Iako su se prvi učenici poljoprivredne struke u Županji školovali još davnih pedesetih godina, zanimanje fitofarmaceut je relativno novo. Novo zanimanje u poljoprivredi našega kraja trebalo je osmisliti i prilagoditi novim, tržišnim uvjetima. Istovremeno, trebalo ga je približiti i učiniti zanimljivim roditeljima i učenicima. Da bi se to ostvarilo potrebni su bili odgovarajući programi i projekti.
Prvi projekt koji je realiziran, bilo je podizanje voćnjaka, uz istovremenu nabavku potrebne poljoprivredne mehanizacije. Voćnjak jabuka posaðen je na površini od 5000 m2. U realizaciji programa sudjelovali su, uz školu, Ministarstvo poljoprivrede, Vukovarsko-srijemska županija i Grad Županja. Prvi urod iskorišten je kao prigodni dar djeci te pravnim i fizičkim osobama koje su pomogle u podizanju voćnjaka. To je istovremeno bila i marketinška promocija projekta, jer su berbu i darivanje zabilježili lokalni mediji. Kako se količina ubranih plodova povećavala, bilo je potrebno osmisliti njihov plasman. Pokrenuta je zanimljiva akcija („Jabuka-kraljica voća“) prodaje plodova učenicima u prostorima srednjih škola. Nastojalo se, uz vrlo prihvatljive cijene i prodaju jabuka na komad, omogućiti konzumiranje voća što većem broju učenika. Cjelokupan urod na ovaj način se vrlo brzo prodao te je ovakav način prodaje postao redovna praksa. Novčana sredstva pribavljena prodajom koriste se dijelom za održavanje voćnjaka, a dijelom za pomoć učenicima u realizaciji različitih programa.
Praktični dio nastave, vezan uz ratarsku proizvodnju, učenici realiziraju na oranicama zasijanim s ratarskim kulturama. Ratarska proizvodnja organizirana je u suradnji s lokalnom poljoprivrednom zadrugom, uz čiju pomoć se nabavlja repromaterijal i koja vrši otkup proizvoda. Učenici i njihovi nastavnici redovito, svake godine, sudjeluju na stručnim skupovima gdje se predstavljaju novi proizvodni programi sjemena i zaštitnih sredstava za uzgoj ratarskih kultura.
 
 
ueniko_srpanj_13_kola_upanja_10.jpg
Zapaženi rezultati
Škola, kao odgojna i socijalna zajednica ne može egzistirati bez stalne suradnje i kontakata sa širom društvenom zajednicom. Fitofarmaceuti Obrtničko - industrijske škole uspješno suraðuju s Turističkom zajednicom Grada Županje, Gradskim društvom Crvenog križa, Hrvatskim društvom biljne zaštite, Udrugom osoba s posebnim potrebama „Golubovi“, savjetodavnom službom, i naravno s drugim odgojno - obrazovnim institucijama na području grada i županije.
Široko područje rada, edukacijski poligon za praktičnu nastavu i stvaralački pristup u realizaciji nastavnih i izvannastavnih programa, rezultiraju zapaženim rezultatima učenika na smotrama i natjecanjima. Gotovo svake godine škola ima predstavnike na državnom natjecanju. U proteklih deset godina fitofarmaceuti su tri puta osvojili drugo, i tri puta prvo mjesto na državnom natjecanju iz područja poljoprivrede. To je rezultat s kojim se može pohvaliti mali broj poljoprivrednih škola u Hrvatskoj.
Trenutna financijska kriza, na sreću, nije obeshrabrila naše učenika. Hrabro, onako kako samo mladi to znaju, planiraju nove projekte. Uočena je potreba prikupljanja i kompostiranja organskog otpada na razini grada. Uz odgovarajućeg partnera, ovo bi mogao biti ekološki i ekonomski vrlo isplativ projekt. Traže se načini rješavanja problema manipulacije s ambalažom pesticida i gnojiva, otvaraju se mogućnosti za uključivanje u projekte EU vezane za gospodarenje prirodnim resursima Spačve i još dosta toga.
Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja dio učenika, uz polaganje ispita državne mature, nastavlja školovanje na fakultetima i veleučilištima, dio se uključuje u poslovanje na vlastitim obiteljskim gospodarstvima ili odlazi na tržište rada. 
Tijekom školovanja stalno nastojimo uputiti učenike u svijet sutrašnjice, u svijet medija koji postaju ravnopravni pedagoški partneri, u različite oblike neformalnog i informalnog učenja i obrazovanja. Obrtničko - industrijska škola u Županji ima za cilj pripremiti učenike za životno održanje u zamršenom svijetu stalnih promjena i sveprisutne globalizacije. Nadamo se da, barem dijelom u tome uspijevamo.
 
 Podignut je suvremeni plastenik
Kao dio edukacijskog poligona, a sa ciljem unapreðenje znanja i vještina učenika, podignut je suvremeni plastenik za proizvodnju presadnica cvijeća na stolovima. Partner naše škole u projektu je gradsko poduzeće „Komunalac“ d.o.o. U plasteniku se proizvode presadnice cvijeća za potrebe ureðenja površina grada Županje i za slobodnu prodaju svim zainteresiranim. Uz naše učenike koji u plasteniku odraðuju dio praktične nastave, izgradnjom plastenika zaposlena su još dva djelatnika. Sada se već ukazuje potreba izgradnje dodatnih prostora jer je potražnja za kvalitetnim presadnicama cvijeća velika. Nadamo se da ćemo, kroz neki od EU projekata, osigurati sredstva za izgradnju novih objekata.
 
 Zaštita prirode i ugroženih životinjskih vrsta
Tradicija i slavonska zemlja, koju treba čuvati za slijedeće generacije, protkani su u svim aktivnostima županjskih fitofarmaceuta. Poljoprivredni tehničari koji se školuju za  zaštitu bilja, moraju steći složena znanja i vještine – ekonomski i ekološki prihvatljivo zaštiti poljoprivredne kulture i očuvati okoliš. Naglašena briga za okoliš očituje se kroz suradnju sa zainteresiranim institucijama te sudjelovanjem u različitim projektima i akcijama. Izrazito je plodna suradnja Škole s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. Fitofarmaceuti, u suradnji s djelatnicima Javne ustanove, organiziraju stručne skupove, obilaze zaštićene prirodne lokalitete, vrše monitoring ugroženih vrsta i poduzimaju različite druge aktivnosti vezane za zaštitu prirode. Tijekom prošle i ove školske godine izraðena su, kao produkt te suradnje, dva vrlo zanimljiva završna rada o ugroženim životinjskim vrstama na našem području („Biološka raznolikost vrsta pauka na području općine Cerna“ i „Fauna Odonata vrsta na području zaštićenog krajobraza Virovi“). U tijeku je monitoring roda u okolnim mjestima, praćenje orla štekavca u spačvanskim šumama i još puno toga.
 

Kontakt:
Obrtničko - industrijska škola Županja
Veliki kraj 42
32270 Županja
Telefon/fax: 032/837 442
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.ss-obrtnicko-industrijska-zu.skole.hr
 
 Dubravka Gvozdić, srpanj 2013
ADSense_04