ADSense_02


RUŠEVAČKA UDRUGA DOBILA PROSTOR ZA SVOJ RAD: „PUT“ TRAŽI POMOĆ U NOVCU I GRAĐEVINSKOM MATERIJALU ZA UREĐENJE PROSTORIJA


Srijeda, 10 Siječanj 2018

Udruga „Put“ iz Ruševa  dobila je na korištenje zgradu od bivše općine u tome selu za svoje potrebe, gdje namjeravaju  postaviti zavičajnu galeriju u sklopu budućeg muzeja Ruševo, a članovi udruge su počeli  dobrovoljnim radnim akcijama obnavljati tu oronulu zgradu.

Pozivaju ustanove i Golden Valley tvrtke da uplate donaciju kako bi imali sredstava da tu lijepu zgradu dovedu u upotrebno  stanje.

Brojnim aktivnostima i velikim optimizmom žele zaustaviti iseljavanje iz tog nerazvijenog kraja.

- Treba nam materijala, prije svega keramičkih pločica za podove, opreme, lampi i svega ostaloga uključujući i novac da se to dovede u funkciju- kaže savjetnik udruge

„Put“ Kruno Kaić, te poziva građanstvo da se učlane u udrugu „Put“. Rade i na drugim projektima prvenstveno radi poticanja razvoja svoga kraja.

Objavili su broj računa kako bi se mogle vršiti uplate: HR 3723860021119018279 kod Podravske banke , SWIFT: PDKCHR2X Udruga građana „Put istina i život“ Ruševo.

 

Siječanj 2018.

ADSense_04