ADSense_02


PREDSTAVLJEN PROJEKT „PODUZETNIČKI INKUBATOR PAZIN UP“


Četvrtak, 31 Svibanj 2018

Investicijom vrijednom više od 2,8 milijuna kuna, od čega je 98% bespovratnih sredstava, obnovit će se postojeći objekt u ulici Prolaz Jože Šurana 3, čime će u Pazinu početkom 2019. godine započeti s radom novi Poduzetnički inkubator PAZIN UP.

Grad Pazin zajedno s partnerom Razvojnom agencijom Srce Istre i suradnicima Veleučilištem Rijeka – Studij poduzetništva i Udruženjem obrtnika Pazin, predstavlja projekt osnivanja poduzetničkog inkubatora u Pazinu. Projekt traje do 1. kolovoza 2019. godine, s ukupnom vrijednošću većom od 2.800.000,00 kn od kojih je 98% bespovratnih sredstava.

Glavni problem koji se želi riješiti ovim projektom je nepostojanje adekvatne potporne poduzetničke infrastrukture za poduzetnike-početnike koji proizlazi iz činjenice da u Pazinu i bližoj okolici nema odgovarajućih prostora za njih. Stoga su ciljne skupine i krajnji korisnici projekta upravo poduzetnici-početnici na prostoru Pazina i šire okolice, ali i mikro te mali poduzetnici.

Poduzetničke zone na području Grada Pazina nisu u potpunosti popunjene i predstavljaju značajan potencijal za smještaj poduzetnika u raznim gospodarskim granama. Do sada nisu bile primjerene za smještaj poduzetnika-početnika, koji nemaju na raspolaganju potrebna financijska sredstva za uređenje vlastitog poslovnog odnosno radnog prostora, a često niti znanja, da bi samostalno pokrenuli poslovanje. 

Iako Grad Pazin sustavno provodi mjere unaprjeđenja stanja u gospodarstvu još od 2005. godine; potporama novoosnovanim poduzećima i obrtnicima, potporama za zapošljavanje i samozapošljavanje, subvencioniranje ulaganja u standard kvalitete, sufinancirajući kamatne stope za poduzetničke kredite i sl., te potičući stvaranje lokalnih brendova, na području Pazina nedostaje specijalizirana savjetodavna institucija usmjerena na privlačenje novih investicija i podršku poduzetnicima. 

Pokretanjem ovog projekta, uspostavom Poduzetničkog inkubatora, Grad Pazin poduzima daljnje korake u svrhu osiguranja efikasne podrške poduzetnicima s naglaskom na poduzetnicima početnicima. Na taj način zadovoljit će se potreba za ostvarenjem učinkovite potpore mladim poduzećima kroz koju će oni moći poduzeti početne korake u razvoju i zadobiti potrebnu podršku za uspješan opstanak na tržištu. 

Predstavljanje PazinUPa Renato Krulčić gradonačelnik Pazina

U okviru inkubatora kao poduzetničke infrastrukture korisnicima će na raspolaganje biti stavljena opća i specijalizirana infrastruktura, oprema i povezane usluge potrebne mladim poduzećima u njihovim početnim koracima u učvršćivanju poslovanja i osiguranja dostatnih kapaciteta za nastavak poslovanja na otvorenome tržištu s razvijenom konkurencijom iz zemlje i inozemstva. Kapacitet infrastrukture poduzetničkog inkubatora sastoji se od sedam prostorno-funkcionalnih jedinica, od kojih je pet ureda za poduzetnike, ured voditelja te višenamjenska sala.

Osim najma poslovnih prostora i višenamjenske sale, aktivnosti inkubatora bit će usmjerene uspostavi obrazovnih programa za male i srednje poduzetnike te će unaprijediti poslovno okruženje na području Pazinštine. Kako će edukativni programi biti namijenjeni poduzetnicima i potencijalnim poduzetnicima s područja Pazinštine i šire regije, direktno će se doprinijeti i poboljšanim procesima cjeloživotnog obrazovanja i učenja. Edukativni programi bit će kreirani u direktnoj suradnji s partnerima na projektu Udruženjem obrtnika Pazin i Veleučilištem u Rijeci, te poduzetnicima koji će poslovati u okviru inkubatora, čime će se također doprinositi boljem zbližavanju obrazovnog sustava s potrebama lokalnog tržišta rada.

Očekivani rezultati projekta su uspostavljen, opremljen i funkcionalan Poduzetnički inkubator, kreirani proizvodi i usluge te unaprijeđeni kapaciteti za suradnju poduzetnika.

Predstavljanje PazinUPa Sandra Vojsković agencija Razvojna agencija Srce Istre

Svibanj 2018. 

 

 

ADSense_04