ADSense_02


Socijalne mreže


Četvrtak, 17 Rujan 2009

*Socijalne mreže predstavljaju socijalne strukture čvorova pojedinaca ili organizacija koje su povezane idejama, vizijama, financijskim informacijama, prijateljstvom, konfliktom, trgovinom ili nekim drugim razlogom*

dubravka_1socijalne-m1.jpgSocijalna struktura koja nastaje može biti vrlo kompleksna. Istraživanje socijalnih mreža usredotočeno je na analizu socijalne povezanosti u smislu čvorova i veza meðu njima. Ovdje ne treba miješati socijalne mreže s pružateljima usluga socijalnih mreža (najpoznatiji meðu inima su Facebook i MySpace). čvorovi su samostalni objekti unutar mreže, a veze čine odnos meðu njima. Razne su veze meðu čvorovima.

Istraživanja pokazuju kako socijalne mreže djeluju na više razina – od obiteljske, do nacionalne, igraju kritičnu ulogu u odreðivanju načina rješavanja problema, djelovanja organizacija i u stupnjevanju postizanja uspjeha kod pojedinca.
U najjednostavnijem obliku, socijalna mreža je karta svih relevantnih veza izmeðu proučavanih čvorova. Mreža se isto tako može iskoristiti za odreðivanje socijalnog kapitala pojedinaca.
Analiza mreža mapira i mjeri te veze i protok meðu sudionicima, grupama, organizacijama, računalima, web mjestima te drugim entitetima. Evaluacija mjesta sudionika mreže pridonosi boljem razumijevanju mreža. Mjerenje znači na odreðeni način pronaći centralni čvor iz kojeg ćemo dobiti detaljnije informacije o rolama i grupiranjima unutar mreže – tko povezuje, tko su vodeći ljudi, tko je izoliran itd.
dubravka_socijalne-m.jpgIzgled mreže pomaže u odreðivanju korisnosti mreže njezinim “članovima”. članovima mogu manje i uže mreže koristiti u slučaju većeg broja slabijih veza s osobama izvan te glavne mreže. Otvorene mreže s više veza prema van vjerojatnije će polučiti neke nove ideje i mogućnosti za razliku od zatvorenih mreža. Drugim riječima, grupa pojedinaca s vezama prema drugim socijalnim mrežama dijelit će veću količinu podataka nego skupina prijatelja koji meðu sobom dijele informacije, znanja i mogućnosti.
Postoji i alternativni pogled na analizu socijalnih mreža. Karakteristike pojedinca manje su važne od veza prema drugim sudionicima, ali ipak postoji prostor za utjecanje na vlastiti uspjeh.
Navedeno je tek uvod u socijalne mreže. U narednim izdanjima pozabavit ćemo se primjerima iz prakse i servisima socijalnih mreža koji su usmjereni na stvaranje online zajednica ljudi koji dijele interese i aktivnosti i koji su isto tako zainteresirani za istraživanje interesa drugih. Većina takvih servisa utemeljena je na internetu te otvara mogućnost interakcije korisnika poput e-maila.


D. Martinovićlistopad 2008.

ADSense_04