ADSense_02


Pristup dizajniranju i planiranju weba


Četvrtak, 17 Rujan 2009

*“Web arhitektura” pojam je discipline organizacije sadržaja web sjedišta, dok je “web dizajn” više orijentiran na praktične zadatke*

web_skola_svibanj11_09_rubikova-kocka.jpgArhitektura web sjedišta je pristup dizajniranju i planiranju web-a koja uključuje tehničke, estetske i funkcionalne kriterije. Kao u tradicionalnoj arhitekturi fokus je na korisnika i korisničke potrebe što zahtijeva posebnu pažnju glede sadržaja, poslovnog plana, iskoristivosti web-a, interakcije, informacijske arhitekture i dizajna web-a. Za efikasnu optimizaciju za tražilice (Google, Yahoo, i dr.) potrebno je ...

razumjeti kako se obična web stranica dovodi u vezu s WWWom.
Definicije informacijske arhitekture bile bi:
- strukturalni dizajn zajedničke informacijske okoline,
- kombinacija organizacije, označavanja, pretraživanja i navigacijskih sustava unutar web mjesta i intraneta,
- umjetnost i znanost oblikovanja informacijskih proizvoda i iskustava sa svrhom podrške korisnosti (eng. Usability) i lakšeg pronalaska traženih informacija (eng. Findability) ,
- disciplina u nastajanju i društvo fokusirano ka donošenju načela dizajna i arhitekture digitalnom pejzažu.
“Web arhitektura” pojam je discipline organizacije sadržaja web sjedišta, dok je “web dizajn” više orijentiran na praktične zadatke - dijelom grafičke, dijelom tehničke, dizajniranja i objavljivanja web sadržaja.
čemu informacijska arhitektura? Postoji mnogo informacija koje želimo objaviti kako bih ih ljudi gledali. Sadržaj bi se mogao smjestiti na jednu stranicu. Najjednostavnije rješenje. S druge strane, ako je sadržaja puno, stranica će se dugo učitavati i posjetitelji neće moći doći do tražene informacije brzo. Nadalje, možda sve informacije nisu relevantne pa je dodatno vrijeme potrebno za filtriranje viška. Stoga je nužno podijeliti sadržaj i ponuditi načine kako se snaći u “šumi” informacija kako bi došli do željene.
web_skola_svibanj_09_rubikova-kocka.jpgModeli organizacije web sjedišta su slijedeći:
- Sve na jednoj (eng. all in one) - radi se o jednoj stranici na koju se stavlja sav sadržaj,
- Plosnata struktura (eng. flat)- sve su stranice organizirane kao članovi. Stranice su organizirane kao članovi (čvorovi) i svaka je dostupna preko bilo koje u skupini. Radi se o jednostavnim stranicama s uobičajenim poveznicama poput - O nama, Kontakt, Proizvodi,
- Indeksna struktura (eng. index) - je kao plosnata s dodatnom listom sadržaja. Primjerice, lista datoteka unutar web direktorija (indeksna stranica), ili indeks imena ljudi poredanih prema prezimenu. Telefonski imenici su ogromni indeksi. Takve strukture dobro funkcioniraju kad se radi o srednjoj količini podataka i ako se sadržaj može sortirati na način da ga je lakše «skenirati»,
- Stroga hijerarhija - radi se o sustavu gdje se stranica niže razine može dostići jedino preko njene «roditeljske» (odnos majka- dijete). Hijerarhija podrazumijeva odnos majka - dijete meðu objektima, kao što je organiziranje stranica kompanijskih podružnica prema zemlji. Podružnica ne može biti u više od jedne zemlje. Pitanje je da li ovaj model najbolje odgovara online prezentaciji. Svakom korisniku možda neće biti logično pretraživati proizvode prema kategoriji,
- Pretraga - većina korisnika očekuje mogućnost pretraživanja sadržaja brzo. Pošto je to više navigacijski alat nego arhitektura, alat pretraživanja je često ugraðen u arhitekturu web-a. Funkcija pretraživanja omogućuje dinamički prikaz na sadržaj i poveznice koje vode prema rezultatu što korisniku smanjuje vrijeme klikanja po hijerarhijama i indeksima. Pretraživanje mora raditi dobro da bi se uživalo u pogodnostima.

D. Martinović,  svibanj 2009.

ADSense_04